Vifo Artikel 31.07.2019

Projekter skal hjælpe flere sårbare ud i naturen

Med støtte fra ’Bevæg dig i Naturen’-puljen vil 21 nye projekter være med til at få flere udsatte målgrupper ud i naturen.

Nøgleord: Natur

21 nye projekter har modtaget samlet set 3,3 mio. kr. i støtte fra puljen ’Bevæg dig i Naturen’ under udlodningsmidlerne til friluftsliv. Projekterne vil sørge for at give flere udsatte målgrupper mere adgang til naturen.

De 21 projekter henvender sig blandt andet til socialt udsatte, veteraner, sårbare fædre, sygdomsramte borgere, voldsramte kvinder, psykisk sårbare og naturuvante unge.

”Naturen kan noget helt særligt, når det kommer til sundhed. Naturen giver rum til både bevægelse, ro og nye, meningsfulde fællesskaber. Derfor støtter vi projekter, der arbejder for at fremme sundheden for nogle af de målgrupper, der har mest brug for at komme ud og få gavn af naturen,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet, som administrerer puljen ’Bevæg dig i Naturen’, på Friluftsrådets hjemmeside.

’Bevæg dig i Naturen’-puljen er skabt som en del af partnerskabet ’Bevæg dig for livet – i naturen’ mellem DGI, DIF og Friluftsrådet. Læs mere om de 21 projekter, som har modtaget støtte, på Friluftsrådets hjemmeside.

Læs mere