Vifo Artikel 23.08.2019

Store regionale forskelle på, hvad frivillige beskæftiger sig med

Der er stor forskel mellem regionerne på, hvor stor en andel af de frivillige, der beskæftiger sig med idébaserede foreninger, fritid og hobby eller f.eks. idræt, viser den nye Kulturvaneundersøgelse.

Skrevet af: Jonna Toft
Nøgleord: Frivillighed Kommuner

Set som et landsgennemsnit har hver tredje voksne dansker over 16 år ydet en frivillig indsats inden for de seneste tre måneder. Men andelen, der arbejder frivilligt, varierer fra region til region: Fra 29 pct. i Region Hovedstaden til 36 pct. i Region Syddanmark.

Der er også store regionale forskelle på, hvad de frivillige beskæftiger sig med. Det viser den nye Kulturvaneundersøgelse, som Danmarks Statistik gennemfører fra 2018 til 2020. Informationerne om frivillige er hentet i første kvartal 2019.

Idébaserede foreninger står stærkt blandt frivillige i hovedstaden

I Region Hovedstaden er andelen af frivillige, der beskæftiger sig med idébaserede foreninger som partipolitiske, miljø- eller religiøse foreninger, størst – nemlig 15 pct. mod kun 8 pct. i Region Syddanmark. Det hører dog med, at en langt større andel af befolkningen i Region Syddanmark udfører frivilligt arbejde (36 pct.) mod 29 pct. i Region Hovedstaden.

Ser man på området ’Hobby og fritid’, så ligger det arbejde især de frivillige nær i regionerne Syddanmark (21 pct.), Sjælland og Nordjylland (hver 20 pct.) Ca. hver femte frivillig i de tre regioner beskæftiger sig altså med området. Den mindste andel står Region Hovedstaden for, 13 pct., og Region Midtjylland, 16 pct.

Idræt er det område, som flest frivillige beskæftiger sig med. I Region Syddanmark er hele 36 pct. af de frivillige i gang inden for idrætten. I Region Midtjylland gælder det 31 pct. af de frivillige, mens det kun er 18 pct. af Region Hovedstadens frivillige, der beskæftiger sig med idrætsområdet.

Kulturområdet ligger især de frivillige i Region Syddanmark og Region Hovedstaden nært. Her beskæftiger henholdsvis 14 og 13 pct. af de frivillige kræfter sig med kultur, mens kultur fylder mindst hos de frivillige i Region Nordjylland og Region Midtjylland, begge steder 8 pct.

De fleste arbejder kun på ét område

Langt de fleste frivillige, 79 pct., arbejder på et enkelt indsatsområde, mens 15 pct. er aktive på to områder. Kun hver tyvende frivillig arbejder på flere end to indsatsområder, viser Kulturvaneundersøgelsen.

Mænd og kvinder udfører lige meget frivilligt arbejde, men mænd er i højere grad end kvinder frivillige inden for idrætten, mens kvinder i højere grad end mænd er frivillige i socialt arbejde og på skole- og kulturområdet.

Undersøgelsen viser desuden, at de ’mest frivillige’ danskere er 65-74 år (41 pct. frivillige), har lang videregående uddannelse, kommer fra et tyndt befolket område og kommer fra Region Syddanmark eller Region Midtjylland.

De ’mindst frivillige’ danskere er mellem 25-34 år (28 pct. frivillige) eller mellem 16 og 24 år (29 pct. frivillige), har en grundskoleuddannelse, gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, kommer fra et tætbefolket område og kommer fra Region Hovedstaden.

Respondenterne har besvaret et spørgeskema om bl.a. deres frivillige arbejde tre måneder tilbage, ligesom de er blevet spurgt om, hvilket område de arbejder frivilligt inden for. Her har de kunnet vælge mellem 11 områder, bl.a. idræt, fritid, bolig, kultur, idebaserede foreninger mv.

Læs mere

Læs mere

Idan Artikel 12.08.2019
Regionale forskelle: Andelen af idrætsfrivillige varierer
Teatergruppe
Vifo Artikel 27.05.2024
Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur
Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser