Vifo Artikel 27.05.2024

Kom til videns- og visionsdag om den organiserede amatørkultur

Onsdag 13. november 2024 inviterer Videncenter for Folkeoplysning, Kulturens Analyseinstitut og Amatørernes Kunst- og Kultur Samråd til videns- og visionsdag om amatørkulturen. Deltagerne bliver blandt andet klogere på frivillighed i amatørkulturen, rammerne for området og amatørkulturens rolle i det samlede fritidsbillede. 

Amatørkulturen er i skrivende stund under lup. For hvad karakteriserer de amatørkulturelle foreninger, hvilke udfordringer står de overfor, hvilke vilkår eksisterer de under, og hvad er potentialerne?

Det ser Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) nærmere på i samarbejde med Kulturens Analyseinstitut (KUAN) og Amatørernes Kunst- og Kultur Samråd (AKKS) gennem en større undersøgelse af den organiserede amatørkultur under AKKS.

Undersøgelsen er færdig til efteråret, men allerede nu er parterne i fuld gang med at planlægge en videns- og visionsdag, som tager udgangspunkt i den kommende rapport.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen onsdag 13. november 2024, hvor du kan blive klogere på det amatørkulturelle landskab og være med til at diskutere områdets udfordringer og potentialer med de andre deltagere.

Dagen vil blandt andet sætte fokus på frivilligheden i amatørkulturen, rammerne for området og amatørkulturens rolle i det samlede fritidsbillede.

Videns- og visionsdagen henvender sig til både organisationer, kommuner og andre med interesse for amatørkulturen.

Arrangementet foregår i Nyborg i Lokale- og Anlægsfondens lokaler onsdag 13. november 2024 fra kl. 9.30-16.00 (program starter kl. 10.00)

Adresse: Holmens Boulevard 13, 5800 Nyborg

Pris: 700 kr.

Der er plads til max 65 deltagere, så tilmeld dig allerede nu.

Foreløbigt program:

9.30-10.00: Kaffe og ankomst

10.00-10.15: Velkomst

10.15-11.15: Det amatørkulturelle landskab – Videncenter for Folkeoplysning og Kulturens Analyseinstitut præsenterer undersøgelsens hovedresultater 

11.30-12.30: Hvordan engagerer man frivillige i kulturlivet?

Undersøgelsen viser, at frivillige spiller en stor rolle i de amatørkulturelle foreninger, men også at mange foreninger oplever udfordringer med at rekruttere frivillige.

I denne session er der tre forskellige oplæg med inspiration til, hvordan man engagerer frivillige i forskellige dele af kulturlivet.

 

12.30-13.15: Frokost

 

13.15-13.30: Amatørkultur i praksis

 

13.30-14.15: Hvor skal amatørkulturen bo? Paneldebat om fremtidens faciliteter til amatørkulturen

 

Undersøgelsen viser, at de amatørkulturelle foreninger har vidt forskellige behov og benytter mange forskellige typer af faciliteter og lokaler. Men hvordan skal rammerne for amatørkulturen se ud i fremtiden? Hvad er tendenserne for faciliteter på fritidsområdet i bredere forstand, og hvordan passer disse tendenser ind i amatørkulturens behov?

Gennem en paneldebat giver tre centrale aktører på området deres bud på fremtidens faciliteter til amatørkulturen.

 

14.15-15.30: Amatørkulturens rolle i det samlede fritidsliv – og skal vi have flere med?

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater sættes amatørkulturens rolle i fritidslivet til debat.

15.30-16.00: Opsamling og tak for i dag

Læs nyheder fra Vifo

Folkemødet 2024
Vifo Artikel 05.07.2024
Folkemødet 2024: Mange unge ønsker at handle på klimakrisen og gøre noget for den grønne omstilling nu
To kvinder laver keramik
Vifo Artikel 27.06.2024
Konference til september fokuserer på, hvad aftenskoler og studieforbund i de nordiske lande kan lære af hinanden
Keramikundervisning
Vifo Artikel 13.06.2024
Vifo går nu i gang med tredje omgang af 'Folkeoplysningen i kommunerne'
Unge mennesker samlet til bæredygtighedsfestival
Vifo Artikel 03.06.2024
Højskolens rammer gør det nemmere at håndtere paradokset i arbejdet med bæredygtighed
Unge træner GRÅK
Idan Vifo Artikel 21.05.2024
Træningstilbud for sårbare unge styrker trivslen og udvides nu til FGU-elever
Løbere i naturen
Vifo Artikel 14.05.2024
Nyt projekt sætter folkeoplysningen fri i Roskilde Kommune
Mennesker på kontor
Idan Vifo Artikel 13.05.2024
Junioranalytikere søges til analyser af idræt og folkeoplysning