Vifo Artikel 21.12.2015

Unge skal inddrages mere i den politiske offentlighed

I den nye antologi ’Tag del i fremtiden’ giver DUF og repræsentanter fra 25 ungdomsorganisationer 15 konkrete bud på, hvordan man kan give unge bedre muligheder for at indgå i den demokratiske samtale.

Skrevet af: Jonna Toft

Danske unge er meget politisk bevidste, men engagementet omsættes ikke til konkret handling, når der er valg, og mange unge kobler sig ikke på samtalen om den fælles fremtid, oplever man i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Det bekymrer DUF, for det kan på sigt blive et demokratisk problem. Derfor har organisationen i samarbejde med Kulturministeriet og en række forskere undersøgt og analyseret unges inddragelse i den demokratiske offentlighed.

Det er der kommet antologien ’Tag del i fremtiden’ ud af. Antologien samler syv analyser af unges deltagelse i den politiske offentlighed og det repræsentative demokrati.

I bogen giver DUF og repræsentanter fra 25 ungdomsorganisationer også 15 konkrete forslag til, hvordan man bedre inddrager unge. Forslagene spænder fra et kodeks for, hvordan medier dækker valgkampe og formidler politisk nyhedsstof, til at styrke samfundsfagsundervisning på erhvervsskolerne, sikre lovligt fravær for samfundsengagement og udvikle lokale folkemøder, hvor unge inddrages som ligeværdige aktører i den politiske samtale.

Tidligere DUF-formand Signe Bo siger på duf.dk:

”Hvis vi skal engagere de unge i vores demokrati, må vi løbende undersøge, hvordan vi gør det attraktivt at deltage. Med ’Tag del i fremtiden’ lægger vi fundamentet for, at lovgiverne kan tage de rigtige beslutninger, der rent faktisk engagerer unge i demokratiet, giver unge lyst til at være en del af vores demokrati fremadrettet og forstår, hvor vigtigt det er at bidrage til demokratiet. Når alt kommer til alt, er unge jo netop fremtidens politiske offentlighed.”