Vifo Artikel 22.11.2019

Vifo Forum debatterede bibliotekernes fremtidige rolle

Årets sidste netværksmøde i Vifo Forum blev afholdt på Solrød Bibliotek, hvor oplægsholderne kom med inputs til debatten om bibliotekernes fremtidige rolle som folkeoplysende aktør.

Skrevet af: Cecilie Hedegaard Bak
Nøgleord: Vifo Debat

Hvilken betydning har den digitale udvikling for bibliotekerne? Hvordan kan bibliotekerne og de folkeoplysende aktører spille sammen, og hvad er udfordringerne? Det var blot nogle af de spørgsmål, der blev sat til debat på Vifo Forums netværksmøde torsdag 14. november på Solrød Bibliotek.

Folkebibliotekernes udlån af fysiske materialer er faldet fra 37 mio. i 2014 til 29 mio. i 2018. Til gengæld er antallet af arrangementer steget med 31 pct. i samme periode. Ifølge direktøren i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, er det en naturlig udvikling.

”Den digitale udvikling har taget over for nyheder, bøger og film. Nu bruger folk Netflix, Youtube og Mofibo, og folk får deres nyheder fra Facebook. Bibliotekernes rolle bliver derfor blandt andet dannelse i forhold til at kunne begå sig i den digitale verden,” sagde Michel Steen-Hansen.

I sit oplæg lagde Michel Steen-Hansen vægt på, at bibliotekerne tilbyder meget andet end at låne bøger ud, og at det ikke er eller skal være den største drivkraft i forhold til at bruge biblioteket.

Som tallene fra ’Folkebiblioteker i tal 2018’ viser, så har bibliotekerne nu til dags et bredt udbud af arrangementer, og ifølge Michel Steen-Hansen samarbejder de ofte med andre folkeoplysende aktører. Denne bevægelse har givet anledning til mange diskussioner om, hvor grænsen går i forhold til, hvilke arrangementer der skal ligge hvor, og hvem der skal reklamere for hvad. Her var Michel Steen-Hansens pointe, at så længe det handler om dannelse, så må målet være at få så mange deltagere til arrangementet som muligt.

”Den folkeoplysende sag og dannelsen til demokrati er fælles, og det er det, vi er her for. Uanset om man skal lave en egenindtægt eller ej. Det skal vi holde os for øje. Hvis ikke vi gør det, så er der nogle andre, der vinder. Det er nogle tech-giganter såsom Amazon, der har nogle helt andre vilkår,” sagde Michel.

Partnerskaber kræver politikker på området

På netværksmødet deltog også direktør i FOF Aarhus, Søren Peter Hansen. I sit oplæg kom han ind på, hvordan aftenskolerne nogle gange oplever en udfordring i at samarbejde med bibliotekerne. Ligesom Michel Steen-Hansen ser han partnerskaber mellem folkeoplysningens aktører og bibliotekerne som noget positivt, men lagde også vægt på, at det kræver visse ressourcer i forhold til at række ud til bibliotekerne. FOF Aarhus er en stor aftenskole med flere fuldtidsansatte, men der findes mange mindre aftenskoler, som ifølge Søren Peter Hansen nødvendigvis ikke har tiden til at få disse samarbejder i stand.

”Når nu loven er sådan, at bibliotekerne SKAL være der, og oplysningsforbundene og aftenskolerne KAN være der, så håber jeg, at bibliotekerne eller kommunen rækker ud til folkeoplysningen og siger: ’er der noget, vi kan lave sammen.’ Ellers bliver det kun de store oplysningsforbund eller store aftenskoler, som får det samarbejde, men det er vel ikke meningen,” sagde Søren Peter Hansen.

De to oplægsholdere var enige på netop dette område. Sammen med Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), Danmarks Biblioteksforening og Kulturhusene i Danmark har Michel Steen-Hansen været med til at lave et forståelsespapir med nogle anbefalinger til, hvordan man kan gribe sagen an – et papir som nu bliver til en bog.

”I bogen beskriver vi de forskellige aktørers styrker, og vi kommer med eksempler på gode og mindre gode samarbejder i kommunen. Vi anbefaler blandt andet, at man politisk bør forholde sig til, hvad man vil med den folkeoplysende indsats i kommunen. Biblioteket som den store institution er forpligtet til at være dem, der indkalder andre til at lave nogle fælles betingelser og aftaler,” siger Michel Steen-Hansen.

Andre oplæg på dagen

Dagens oplæg blev indledt af Kim Heinrich Møller Andersen, fuldmægtig i kultur- og fritidssekretariatet i Solrød Kommune, der gav deltagerne et indblik i Solrød Kommune, dens borgere og kulturtilbud, inden Nan Dahlkild, lektor på Institut for Kommunikation på Københavns Universitet, som baggrund for dagens debat førte deltagerne gennem bibliotekernes udviklingshistorie samt deres rolle og betydning i Danmark

Efter frokostpausen gik turen rundt på Solrød Bibliotek, der i øjeblikket står over for en større renovering, så biblioteket kan blive endnu mere up to date og passe ind i sin status som kulturhus. Tania Rangstrup‐Christensen, børnebibliotekar på Solrød Bibliotek, fortalte, hvordan Solrød Bibliotek, og Solrød Kommune i det hele taget, arbejder på at skabe et bredt folkeoplysende samarbejde omkring biblioteket. I den forbindelse fortalte Kim Heinrich Møller Andersen, fuldmægtig i kultur- og fritidssekretariatet i Solrød Kommune, om folkeoplysningslovens arbejde med partnerskaber.

Læs mere

 
 

Læs Slots- og Kulturstyrelsens rapport ’Folkebiblioteker i tal 2018’