Vifo Artikel 26.10.2018

Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen

På det første møde i Videncenter for Folkeoplysnings nye netværksforum vil fokus være på mænd i folkeoplysningen. Programmet ligger nu klar.

* Opdateret den 7. januar 2019

I aftenskolerne er 3/4 af deltagerne kvinder. Hvor er mændene? Hvad laver de? Og hvordan får vi dem med i folkeoplysningen? Det er nogle af de spørgsmål, der er på programmet på det første møde i Videncenter for Folkeoplysnings nye netværksforum – Vifo Forum.

Formålet med Vifo Forum er at styrke netværksdannelse, formidling af viden og erfaringsudveksling på tværs af de mange aktører i den brede folkeoplysning. Det første netværksmøde finder sted den 24. januar 2019 kl. 10-16 hos Timm Vladimirs Køkken i Aarhus.

Her vil medlemmerne gennem oplæg og diskussioner få mere viden om den danske mand anno 2019 og ny inspiration til deres eget arbejde med målgruppen gennem andres erfaringer – både inden for og uden for folkeoplysningen. Samtidig vil fokus også være på at lære hinanden at kende og styrke netværk og relationer medlemmerne imellem.Se det fulde program for dagen

Både forskning og praktiske erfaringer på programmet

Vi starter dagen med at se nærmere på, hvordan ’den danske mand anno 2019’ ser ud og prioriterer. Steen Baagøe Nielsen fra Institut for Mennesker og Teknologi på RUC giver os et indblik og vil samtidig fortælle om sin forskning i drenge og mænds inklusion på uddannelser, der traditionelt er målrettet ’kvindefag’. Hvilke tiltag har uddannelserne forsøgt? Hvordan har de virket? Og er der noget, folkeoplysningen kan inspireres af?

Forummedlemmerne kan ligeledes få ny inspiration fra aktører uden for folkeoplysningen, når Mikkel H. Nielsen, forretnings- og konceptudvikler hos Timm Vladimirs Køkken, fortæller om, hvordan det lykkes dem at trække fulde huse til deres gastronomiske kurser. I aftenskolerne er gastronomi netop et af de få fag, hvor der er flere mænd end kvinder. Gør de nye aktører noget særligt for målgruppen?

Herefter vil medlemmerne få mulighed for at lære hinanden at kende uden for de vante rammer og selv prøve kræfter med gastronomien, når vi med hjælp fra en dygtig instruktør fra Timm Vladimirs Køkken skal kokkerere vores egen frokost.

Efter frokosten vil Folkeuniversitetet i Aarhus fortælle om deres arbejde med at få flere mænd til at komme til deres arrangementer. Johanne Greibe Andersen, projektleder for Hearts & Minds, og Hanne Lundgreen Nielsen, festivalchef hos Folkeuniversitetet Aarhus, fortæller om deres nyeste erfaringer – nu med flere mænd – og forummedlemmerne vil få mulighed for også at dele egne erfaringer i den efterfølgende diskussion.

Endelig byder programmet på inspiration fra en fritidsaktivitet, der er helt anderledes mandsdomineret end mange i den brede folkeoplysning er vant til, når Niels Søndergaard, Jagtfaglig Chef hos Danmarks Jægerforbund, fortæller om Jægerforbundets opbygning og kursusvirksomhed samt deres erfaring med, hvad det er, mænd (og kvinder) efterspørger.

Efter dagens program samler vi op på de mange oplæg og diskussioner.

Sæt dit eget præg på Vifo Forum 2019

Vifo Forum er et netværksforum, hvor medlemmerne i høj grad selv er med til at sætte deres præg på indholdet. På årets første møde får deltagerne derfor mulighed for at komme med ønsker og ideer til kommende netværksmøder i forhold til både temaer og indhold.

Over madlavningen og frokosten vil der derfor blive lagt op til en snak omkring, hvad man hver især ønsker at få ud af deltagelsen i Vifo Forum, hvilke temaer man gerne vil have på programmet, og hvilke steder man gerne vil besøge.

Meld dig ind i Vifo Forum

Medlemmer af Vifo Forum vil få adgang til en række netværksaktiviteter, temagruppemøder og særarrangementer, hvor centrale aktører inden for den folkeoplysende sektor vil bidrage med oplæg, ligesom innovatører, entreprenører og vidensholdere fra andre brancher vil bidrage med nye perspektiver og ny inspiration.

Priser for et års medlemskab (2019): 7.500 kr. (5.600 kr. ekskl. moms)

Tilmeld dig Vifo Forum her

Læs mere