Vifo Artikel 10.01.2017

Vifo-projekt får puljestøtte til kortlægning af aftenskoleområdet

31 projekter har modtaget tilsagn om støtte på knap 4 mio. kr. fra Kulturministeriets to folkeoplysningspuljer. Videncenter for Folkeoplysning modtager tilskud til en kortlægning af aftenskoleområdet.

Skrevet af: Redaktionen

En lang række frivillige foreninger, aftenskoler og højskoler har nu modtaget tilsagn fra Kulturministeriet om støtte til deres projekter inden for folkeoplysnings- og højskoleområdet.

31 projekter får støtte på samlet knap 4 mio. kr. fra de to puljer, ’Folkeoplysningspulje 2016’ og ’Større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet 2016’. I alt var der indkommet 111 ansøgninger.

Sidstnævnte pulje har bevilliget 381.950 kr. til Videncenter for Folkeoplysning under Idrættens Analyseinstitut i støtte til en omfattende kortlægning af aftenskoleområdet i projektet ’Aftenskolernes roller og potentialer – nu og i fremtiden’.

Tilskuddet går til den første del af projektet, der sætter fokus på aftenskolernes organisering, økonomi, rammer og samarbejdsrelationer, samt til etableringen af netværket Vifo Forum, der skal sikre en sparringsbaseret dialog med udviklingsorienterede repræsentanter for aktører fra den folkeoplysende sektor.

Yderligere fem projekter har fået del i de 1,96 mio. kr., der i år er uddelt til udviklingsprojekter af bredere karakter indenfor folkehøjskole- og folkeoplysningsområdet fra puljen:

Dansk Folkeoplysnings Samråd har fået tilskud til et projekt om sundhed og trivsel samt en undersøgelse af, hvordan man i fremtiden kan blive bedre til at inkludere flygtninge i de folkeoplysende aktiviteter. Desuden har Dansk Flygtningehjælps Ungdom modtaget midler til et højskoleprojekt for flygtninge, mens Folkehøjskolernes Forening modtager tilskud til to projekter, der vil styrke den naturvidenskabelige dannelse og arbejde med bæredygtig omstilling på højskolerne.  

Midler fra Folkeoplysningspuljen

Fra Folkeoplysningspuljen 2016 modtager 25 projekter tilskud på samlet 1.979.855 kr. inden for indsatsområderne ’Inddragelse af nye brugergrupper i foreningslivet’ og ’Folkeoplysningens samarbejde med folkeskolen/den åbne skole’.

Disse projekter vil blandt andet vil skabe folkeoplysende aktiviteter for indvandrere og asylansøgere, inddrage udsatte og foreningsuvante unge i foreningslivet og skabe bedre inklusionsmuligheder for handicappede. Andre projekter vil skabe idrætstilbud i skolefrikvartererne, få mere gymnastik ind i folkeskolerne og skabe samarbejder mellem folkeskolerne og foreninger, der laver teater og musik.

Læs mere

 

Læs mere om Vifos undersøgelser på aftenskoleområdet

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler