Vifo Artikel 10.03.2017

Vifo undersøger fritidsvaner i Lolland Kommune

I foråret 2017 gennemfører Vifo en undersøgelse af voksne borgeres fritidsvaner i Lolland Kommune.

Skrevet af: Malene Thøgersen

Undersøgelsen er en del af en større kultur-og fritidsanalyse, som gennemføres af konsulentfirmaet Knudsen Syd for Lolland Kommune.

Den samlede analyse omfatter en kortlægning af kultur- og fritidsområdet i kommunen med fokus på at finde styrker, svagheder og muligheder på området samt at sætte resultaterne i relation til kommunens øvrige politikker og strategier.

Vifo bidrager til undersøgelsen ved gennemførelse og afrapportering af en fritidsvaneundersøgelse, der sendes ud til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Lolland Kommune.

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at skabe indsigt i borgernes deltagelse i aktiviteter på kultur- og fritidsområdet på tværs af geografiske og socioøkonomiske skel. Derudover vil den belyse borgernes holdninger til udbuddet af kultur- og fritidstilbud i kommunen samt deres deltagelse i frivilligt arbejde på området.

Undersøgelsen gennemføres i foråret 2017 og indgår i den samlede afrapportering af kultur- og fritidsanalysen, som afsluttes i august 2017.

Ansvarlig for undersøgelsen er analytiker Malene Thøgersen.

Læs mere om idræt og fritid i kommunerne på temasiden

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne