Vifo Artikel 28.03.2014

Voksenundervisning skal være mere synlig

Det er essentielt for folkeoplysningen at opbygge et godt forhold til beslutningstagerne, lyder én af mange anbefalinger i et europæisk projekt med dansk deltagelse.

Nøgleord: Voksenundervisning

Hvordan skaber man opmærksomhed om voksenlæring hos politikere, deltagere og offentlighed?

Svaret på dette spørgsmål er blandt de 89 gode råd, der er kommet ud af det EU-støttede projekt Awareness Raising for Adult Learning and Education (ARALE). Projektet har undersøgt, hvordan organisationer i en lang række europæiske lande arbejder med at skabe opmærksomhed og forståelse for folkeoplysning og voksenundervisning.

Dansk Folkeoplysnings Samråd har været partnere på projektet og har nu oversat de 89 anbefalinger til dansk for at dele erfaringerne fra projektet med danskere, der arbejder med folkeoplysende voksenundervisning.

Blandt anbefalingerne er at opbygge et godt forhold til beslutningstagerne, at etablere partnerskaber og at bruge rollemodeller til at motivere deltagerne.

Anbefalingerne er samlet i pjecen ’Skab opmærksomhed om voksenlæring – Gode råd’ under fem hovedtemaer:

1. Hvordan får vi politikerne overbevist? 2. Hvordan når vi ud til vores målgrupper med lærings-tilbud? 3. Hvordan organiserer vi Læringsuge eller Læringsdage? 4. Hvordan kan vi benytte os af rollemodeller? 5. Hvordan finder vi sponsorer og skaber samarbejdsrelationer?

ARALE projektet blev finansieret med støtte fra Europa-Kommissionens Grundtvig-program og blev udarbejdet i samarbejde mellem European Association for the Education of Adults (EAEA), Dansk Folkeoplysnings Samråd og dets estiske søsterorganisation, Estonian Non-formal Adult Education Association.