Vifo

Vifo leder projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden 

Videncenter for Folkeoplysning samarbejder med forskere og organisationer i Norge, Sverige og Finland om at skabe et overordnet indblik i, hvordan arbejdet med aftenskoler og studiekredse er organiseret i de nordiske lande.

I alle nordiske lande mødes voksne for at lære nyt uden for rammerne af det formelle uddannelsessystem, men der er store forskelle på, hvordan aktiviteterne er organiseret og finansieret i de forskellige lande.

Et nyt projekt støttet af Nordisk Ministerråds Nordplus Adult program skal nu afdække forskelle og ligheder landene imellem ved at kortlægge rammerne for aftenskoler og studiekredse i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) står i spidsen for projektet, som bliver lavet i samarbejde med Norwegian Research Centre (NORCE), Linköpings universitet, Göteborgs universitet, Åbo Akademi og Finnish Study Centres.

Formålet med kortlægningen er at skabe et fælles vidensgrundlag om aftenskoler og studiekredse, som kan bruges til at udveksle ideer og inspiration mellem aktørerne i de nordiske lande og give politiske beslutningstagere indblik i feltet.

Konkret skal projektet for hvert land kortlægge 

  • de juridiske rammer for aftenskoler og studiekredse
  • hvordan aftenskoler og studiekredse er finansieret
  • hvordan arbejdet med aftenskole og studiekredse er organiseret
  • hvilke konkrete typer af aktiviteter der foregår i aftenskoler og studiekredse og omfanget af disse.

Kortlægningen laves ved at indsamle og systematisere eksisterende viden, statistiske undersøgelser og desk research.

Projektperioden løber fra efteråret 2023 og slutter ved udgangen af 2024 med en rapport og en konference, der samler praktikere, politikere og forskere fra folkeoplysningsfeltet i de nordiske lande.

Spørgsmål om projektet kan stilles til

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven