Vifo

Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune

I en ny undersøgelse skal Videncenter for Folkeoplysning se nærmere på aftenskolerne i Rødovre Kommune og deres vilkår og udfordringer.

De seneste år er antallet af aftenskoler i Danmark faldet, og mens andelen af danskere, der har brugt aftenskolerne, har ligget stabilt på 11 pct. frem mod coronanedlukningen, tyder undersøgelser på, at der nu også er sket et fald i deltagerskaren.

Aftenskoler i Rødovre Kommune

 • AOF
 • FOF nu FOF Københavns Omegn
 • FORA Hvidovre
 • Gigtskolen
 • IOF
 • Kammerkoret Audite
 • SUKA
 • Mental Sundhed og yoga
 • Musikskolen Spil Op

Derfor har Rødovre Kommune nu bedt Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om at se nærmere på aftenskolernes vilkår i Rødovre. Der er ni aktive aftenskoler, hvoraf to af dem har musikundervisning i fokus, tre har et bredt udbud af kurser, mens de sidste fire skoler har et mere sundhedsfremmende sigte.

Vifo vil i undersøgelsen zoome ind på, hvilke rammer og retningslinjer aftenskolerne i kommunen har at arbejde med, hvordan udviklingen har set ud i de sidste ti år, og hvad aftenskolerne har af forventninger og visioner for fremtiden.

Derudover vil Vifo undersøge, om aftenskolerne oplever udfordringer eller barrierer i forhold til at drive aftenskolerne på det niveau, de gerne vil. Mere specifikt vil Vifo spørge samtlige aftenskoleledere i kommunen ind til følgende:

 • rekruttering og fastholdelse af deltagere og lærere
 • økonomien
 • lokalesituationen
 • aftenskolernes rolle i kommunen
 • samarbejder
 • uudnyttede potentialer

Resultaterne af undersøgelsen vil desuden blive sammenlignet med landsdækkende undersøgelser af områdets rammevilkår og tilskudsstrukturer, aftenskoleområdet i vestegnskommunernes samt andre caseundersøgelser på kommunalt niveau.

Undersøgelsen forventes færdig i november 2023.        

Kontakt:

Analytiker

Maria Elisabeth Nissen Jensen

Folkeoplysning, daghøjskoler