Vifo Artikel 31.01.2024

Aftenskoler i Rødovre samarbejder med kommunen om at nå nye målgrupper

I Rødovre fungerer samarbejdet mellem kommunens forvaltning og de lokale aftenskoler så godt, at aftenskolerne håber, at et endnu tættere og mere formaliseret samarbejde med kommunen kan give aftenskolerne vokseværk.

Skrevet af: Runa Isabell Dalby
Nøgleord: Aftenskoler Kommuner

I Rødovre Kommune snakker kommune og aftenskoler så godt sammen, at et endnu tættere samarbejde er kommet på tale. På sundhedsområdet er kommunen og aftenskolerne i gang med at formalisere deres samarbejde omkring ældre og borgere med overvægt eller kroniske sygdomme. Aftenskolerne vil også gerne tænkes ind i kommunens tilbud målrettet unge, mænd, borgere med anden etnisk baggrund og personer, der kæmper med ensomhed.

Det fremgår af en undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), som har kortlagt Rødovre-aftenskolernes tilstand, vilkår og muligheder for udvikling på et opdrag fra Aftenskolesamrådet i Rødovre Kommune med støtte fra kommunen.

”Der er en tæt dialog mellem Kultur- og fritidsforvaltningen og aftenskolerne. Aftenskolerne oplever, at kommunen er tilgængelig for dem, samtidig med at der er en lydhørhed, interesse og nysgerrighed for, hvad aftenskoleområdet har at byde ind med,” siger Maria E. N. Jensen, som er analytiker ved Vifo og har været med til at udarbejde undersøgelsen.

Aftenskolerne står stærkt på sundhedsområdet

I Rødovre er det især de sundhedsfremmende aktiviteter, som fylder i aftenskolerne. Undersøgelsen fremhæver, hvordan aftenskolerne i kommunen står stærkt rent fagligt på sundhedsområdet, især når det kommer til særlige målgrupper som for eksempel varmtvandstræning for personer med funktionsnedsættelse og korsang for KOL-patienter. 

”Aftenskolerne er med til at løfte den sundhedsfremmende dagsorden, og deres aktiviteter er en gevinst for kommunen, uanset om det er zumba, pilates eller varmtvandstræning,” siger Morten Dam Vestergaard, der er kultur- og fritidskonsulent i Rødovre Kommune. 

Han fortæller også, at nogle af aftenskolerne samarbejder med kommunens sundhedscenter omkring borgere med kroniske sygdomme, overvægt og ældre borgere. Når de skal udsluses af deres forløb på sundhedscenteret, kan et prik på skulderen fra aftenskolerne betyde, at de fortsætter med at være fysisk aktive og holde deres helbred ved lige i regi af aftenskolerne.

”Aftenskolernes samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen har indtil videre ikke været formaliseret, så det er vi i gang med at etablere. Et skærpet samarbejde vil også åbne muligheder for, at aftenskolerne kan række ud til nye målgrupper, som unge, personer med ensomhed og personer udenfor arbejdsstyrken,” siger Morten Dam Vestergaard.

Han er samtidig opmærksom på, at kommunen har flere muligheder for at udvikle samarbejdet med aftenskolerne. Udover sundhedscentrene kunne det for eksempel være gennem mere dialog og partnerskaber med bibliotekerne og idrætsanlæg. 

”I kommunen tror vi på, at det kommer både kommunen, borgerne og lokalsamfundet til gode, hvis flere kommer ind i aftenskolerne,” siger Morten Dam Vestergaard.

Ønsker at række ud til nye målgrupper

Vifos undersøgelse fremhæver også, at en del af aftenskolerne i Rødovre ønsker at række ud til nye deltagergrupper som unge, mænd, etnisk udenlandske borgere eller personer, der oplever at være ensomme. Det er målgrupper, som kan være svære for aftenskolerne at nå, og derfor ser de et stort potentiale i at samarbejde tættere med især kommunen, som allerede har fat i disse grupper.

”Aftenskolerne har forsøgt sig med forskellige praktiske greb for at komme ud til de her målgrupper. Det er greb som strategiudvikling, markedsføring på sociale medier, kontakt til boligforeninger og helt personligt at tage ud og lægge visitkort,” siger Maria E. N. Jensen.

Morten Dam Vestergaard fortæller, at kommunen for nylig har indført et tilskud, som gør det billigere for studerende at gå på aftenskolehold. Ordningen er så ny, at man endnu ikke har set effekten, men tanken er at skabe et positivt incitament for den unge målgruppe.

I en kommende fase to af undersøgelsen i Rødovre skal Vifo grave et spadestik dybere ved at indsamle perspektiver på aftenskolerne gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende deltagere, borgere der ikke deltager i aftenskoleaktiviteter og underviserne. Det skal give svar på, hvad der gør det attraktivt at være eller arbejde i aftenskole, og hvilke udfordringer der komplicerer det. 

Fase to indeholder også interviews med undervisere, lokale aktører og nuværende såvel som potentielle samarbejdspartnere. Formålet er at stille skarpt på aftenskolernes fremtidige roller og potentialer.

”På landsplan kan det generelt være en udfordring for aftenskolerne at være nærværende i borgernes bevidsthed, fordi mange ikke automatisk tænker aftenskolerne ind i deres fritidsliv. Hvis aftenskolerne skal blive ved med at være samfundsrelevante på den lange bane, er det meget interessant at kigge på, hvordan de kan udvikle sig og række ud mod nye deltagergrupper,” siger Maria E. N. Jensen.

Læs rapporten

Kvinder laver yoga
Vifo Udgivelse december 2023

Aftenskolerne i Rødovre – hvordan har de det? Aftenskolens rolle og vilkår i Rødovre Kommune

Læs mere om undersøgelsen

Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune

Læs lignende nyheder

Deltagere på aftenskolehold
Idan Vifo Artikel 22.01.2024
Aftenskolerne tiltrækker nogle af de grupper, som er mindst idrætsaktive
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 04.12.2023
Vifo offentliggør database med resultater fra undersøgelserne om folkeoplysning i kommunerne
Kvinder i keramiklokale
Vifo Artikel 06.11.2023
Vifo leder nyt projekt, der skal afdække rammerne for aftenskoleaktiviteter i Norden
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud
Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Ældre mennesker laver vandaerobic
Vifo Artikel 09.08.2023
Vifo undersøger aftenskoleområdet i Rødovre Kommune
Tilhørere til konference
Vifo Artikel 13.12.2022
Samråd har fingre i alt fra fritidspolitikker til nye puljer og tilskud
Underviser i aftenskolen
Vifo Artikel 24.11.2022
Aftenskolerne i København har svært ved at finde egnede lokaler