Vifo

Vifo undersøger aftenskolerne i Københavns lokalesituation

Aftenskolerne i København oplever udfordringer med at finde lokaler til deres aktiviteter. Aftenskolernes Samråd København har derfor bedt Videncenter for Folkeoplysning om at undersøge udfordringernes omfang.

I Københavns Kommune er der i dag 88 aftenskoler. De varierer både i størrelse og profil, og dækker alt fra mindre kor og foredragsforeninger over aftenskoler for særlige målgrupper til store oplysningsforbund. Fælles for dem er, at de oplever problemer med at finde egnede lokaler.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har nu fået til opgave at undersøge de udfordringer, aftenskolerne oplever med at finde lokaler i København i håb om at finde nogle forslag til løsninger.

Udfordringerne skyldes blandt andet, at lokaletilskuddet i Københavns Kommune i praksis er blevet udfaset gennem de senere år. Det kan kommunerne gøre ifølge folkeoplysningsloven, hvis de i stedet kan finde et passende kommunalt lokale til undervisningen. Aftenskolernes Samråd oplever dog, at mange aftenskoler har svært ved at finde egnede kommunale lokaler og i stedet lejer lokaler til deres undervisning, hvilket giver dem økonomiske udfordringer.

Det har været en ambition for Københavns Kommune at flytte aftenskolernes aktiviteter over i kommunale lokaler. I praksis har det dog vist sig at være svært, fordi aftenskolerne ofte har undervisning i dagtimerne, hvor mange kommunale lokaler på for eksempel folkeskoler er optagede.

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over, hvilke typer af lokaler aftenskolerne bruger, og at belyse lokalesituationen fra flere vinkler. Undersøgelsen skal blandt andet

  • kortlægge hvordan aftenskolerne bruger kommunale, egne eller lejede lokaler til deres undervisning
  • belyse aftenskolernes eget syn på lokalesituationen i København
  • undersøge processen med at booke lokaler, adgangsforhold og samarbejde om lokaler
  • diskutere udfordringer, potentialer og læringspunkter, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at finde lokaler til aftenskoleundervisning i Københavns Kommune

Den endelige rapport forventes færdig i september 2023.

Spørgsmål om projektet kan rettes til:

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven