Vifo Udgivelse, september 2023

Lokaler til aftenskoleundervisning

Rapporten ser nærmere på lokalesituationen på aftenskoleområdet i Københavns Kommune. Formålet med undersøgelsen har været at dokumentere brugen af forskellige typer af lokaler og at få lokalesituationen og tilknyttede udfordringer og potentialer belyst fra forskellige vinkler.

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Aftenskolernes Samråd i København
Antal sider: 137
ISBN: 978-87-94468-02-2 (pdf)

Læs mere

Kvinder dyrker yoga
Vifo Artikel 22.09.2023
Undersøgelse: Tættere samarbejde kan være vejen til flere aftenskoletimer i kommunale lokaler
Kåre Emtoft Rikke Lauritzen ved paneldebat
Vifo Artikel 29.09.2023
Formand for Aftenskolernes Samråd København: Kommunen begik stor fejl ved at afskaffe lokaletilskud