Vifo

Borgerundersøgelse i Aalborg Kommune

Videncenter for Folkeoplysning har undersøgt fritidsvaner for borgere i Aalborg kommune.

Undersøgelsen er afsluttet.

Som en del af projektet ’Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune’ rekvireret af Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune, har Videncenter for Folkeoplysning undersøgt borgerne i Aalborg Kommunes fritidsvaner. 

Undersøgelsen 'Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner' er baseret på en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til knap 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Aalborg Kommune. 683 borgere har besvaret spørgeskemaet.

Det overordnede formål med undersøgelsen har været at give indblik i borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune, samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund. Analysens hovedfokus er på de aktiviteter, borgerne går til/dyrker på fast basis i deres fritid.

I undersøgelsen er borgernes trivsel blandt andet belyst via WHO’s trivselsindeks, som er et mål for positiv livskvalitet, der måler på fem positive aspekter af psykisk velbefindende. Respondenternes svar kan omregnes til et indeks og ses som et samlet udtryk for mental sundhed og trivsel.

Download notatet

Havn i Aalborg. Foto: Michael Damsgaard/VisitAalborg
Vifo Udgivelse august 2016
Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner