Vifo Udgivelse, august 2016

Fritid og trivsel i Aalborg Kommune. En analyse af borgernes fritidsvaner

Notatet har til formål at give et indblik i borgernes fritidsvaner i Aalborg Kommune, samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund. Analysens hovedfokus er på de aktiviteter, borgerne går til/dyrker på fast basis i deres fritid.

Nøgleord: Voksenundervisning
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Folkeoplysningssamvirket i Aalborg og Aalborg Kommune
Antal sider: 82
ISBN: 978-87-93375-61-1

Download også hovedrapporten

Kvinde laver dekoration. Foto: Colourbox
Vifo Udgivelse juni 2016
Mental sundhed og øget trivsel. Aftenskolernes betydning for borgere i Aalborg Kommune

Læs artiklen om undersøgelsen

Vifo Artikel 10.11.2016
Aktive borgere trives bedst