Vifo

Vifo undersøger efterskoleelevers engagement i foreningslivet

I en ny forundersøgelse sætter Vifo i samarbejde med DGI og Efterskoleforeningen fokus på unges engagement i foreningslivet før, under og efter et ophold på en efterskole.

*Projektet er afsluttet

For den enkelte elev er det begivenhedsrigt at gå på efterskole, men det trækker også tråde til resten af samfundet, når mange på en ungdomsårgang går på efterskole. 

Efterskolerne har længe haft en central betydning for unges dannelse og uddannelse til at blive aktive og engagerede deltagere i civilsamfundet. Det er en rolle, som efterskolerne har udfyldt i tæt samspil med foreningslivet i Danmark og i mange generationer. Men samspillet med foreningslivet har stadig et urealiseret potentiale, som det kunne være interessant at udfolde yderligere.

Flere unge vælger foreningsliv fra. Derfor sætter Vifo, DGI og efterskolerne nu fokus på unges overgange mellem efterskole og foreningsliv i forventningen om, at der er potentiale for udvikling.

Forundersøgelsen er udarbejdet som en spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne på Efterskoleholdet ved Landsstævnet 2022.  

Projektet er afsluttet. Du kan finde rapporten til download nederst på siden. 

Spørgsmål om projektet kan rettes til:

Læs mere om undersøgelsen

unge glade mennesker
Idan Vifo Artikel 14.12.2022
Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen

Download notatet

Efterskoleelever til opvisning
Vifo Udgivelse december 2022
Efterskoleholdet 2022