Idan Vifo Artikel 14.12.2022

Efterskoleelever vil gerne være aktive i foreningerne, når de kommer hjem igen

Videncenter for Folkeoplysning, DGI og Efterskolerne er gået sammen om at undersøge, hvordan efterskoleelever bevæger sig ind og ud af foreningslivet rundt om et efterskoleophold. En første undersøgelse viser, at mange elever er klar til at dyrke idræt og være frivillige i en forening efter efterskolen.

Skrevet af: Kirsten Sparre

Når unge vender hjem fra deres ophold på en efterskole, er mange af dem helt klar til at dyrke idræt og være frivillige i en forening. Det gælder især for dem, der allerede var aktive i en forening, før de tog på efterskole, og for dem, der har taget en træneruddannelse eller prøvet kræfter med foreningsaktiviteter, mens de var på efterskole.

Det viser en ny undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), som er lavet i samarbejde med DGI og Efterskolerne. Den bygger på svar fra 778 af de 5.700 elever, der var med på efterskolernes fælles gymnastikhold til DGI's landsstævne, og som har udfyldt et spørgeskema under stævnet eller på vej hjem i bussen. Undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ for alle efterskoleelever, men kan give et første vigtigt fingerpeg om elevernes relation til foreninger.

Formålet med undersøgelsen er at se på, hvad unge tænker om deres relation til foreninger før, under og efter deres ophold på en efterskole, og om det er muligt at bekræfte en bekymring blandt DGI's medlemsforeninger om, at unge, der tager på efterskole, ender med at forsvinde fra foreningerne.

Undersøgelsen viser, at 81 pct. af eleverne dyrkede idræt i en forening, før de tog på efterskole, og at 96 pct. af eleverne regner med at skulle dyrke idræt, når de vender hjem, men ikke nødvendigvis i en forening eller den forening, de kom fra.

Råd til foreninger: Engager de unge, før de tager afsted

For de foreninger, der ønsker at få de unge retur efter efterskoleholdet, peger undersøgelsen på, at det kan være vigtigt at give dem frivillige opgaver, før de tager afsted. 74 pct. af eleverne løste frivillige opgaver i foreningerne, før de tog på efterskole, og af dem regner 79 pct. med at vende tilbage til den samme forening. Til gengæld er det kun 54 pct. blandt dem, der ikke har været frivillige, der vil vende tilbage til den forening, de kom fra.

Figur 1: Fremtidigt engagement i samme forening fordelt på frivillige og ikke-frivillige (pct.)

Figuren viser respondenternes svar på spørgsmålet: ”Vil du være aktiv i samme forening som tidligere?” Spørgsmålet er kun stillet til de elever, der har angivet, at de dyrkede idræt i en forening før efterskoleopholdet (n = 538).

"Det tyder på, at de foreninger, der er gode til at give deres unge medlemmer medansvar og inddrage dem i de daglige opgaver, kan få glæde af det, når eleverne skal beslutte sig for, hvilken idrætsforening de vil være medlemmer af, når de er færdige på efterskolen," siger Maria E. Jensen, analytiker i Vifo.

Eleverne blev spurgt, om de også ville have lyst til at løse frivillige opgaver i en forening, når de kom hjem fra efterskole. 67 pct. af dem, der havde dyrket idræt i en forening før efterskolen, svarede ja til det. Blandt dem, der ikke havde dyrket idræt i en forening før efterskolen, var det kun 32 pct., der sagde ja til at ville løse frivillige opgaver.

Blandt de elever, der forventer at blive frivillige igen, var de to vigtigste motivationer for at være frivillig i en forening, at det er sjovt (72 pct.) og at gøre noget godt for andre (55 pct.).

Træneruddannelse på efterskolen har betydning

Selve opholdet på efterskolen kan også have betydning for, om de unge har lyst til at være frivillige i en forening, når de tager hjem igen.

Godt en tredjedel af eleverne har taget en træneruddannelse, mens de har været på efterskole, og undersøgelsen viser, at 80 pct. af dem, der har taget en træneruddannelse, regner med at løse frivillige opgaver i en forening efter efterskolen. Det gælder kun for 51 pct. af dem, der ikke har taget en træneruddannelse.

64 pct. af eleverne har opnået andre typer af erfaringer under efterskoleopholdet, som er relevante for en forening, som f.eks. at arrangere stævner eller opvisninger. Også her gælder det, at de, der har fået erfaringer med aktiviteter og events, har nemmere ved at se sig selv som frivillige, end dem der ikke har fået de samme erfaringer.

Figur 2: Sammenhæng mellem trænerkursus og intention om at tage frivillige opgaver (pct.)

Figuren viser andelen, der forventer/ikke forventer at tage frivillige opgaver, når de kommer hjem, fordelt på elever, der hhv. har taget trænerkurser på efterskolen (n = 223), og elever, der ikke har taget trænerkurser (n = 519). Samlet antal besvarelser (n = 726)

Eleverne bliver spurgt igen om deres engagement

Vifo, DGI og Efterskolerne har planer om et længerevarende samarbejde om at skabe viden om de unges valg og fravalg i krydsfeltet mellem efterskoler og foreninger.

"Vi vil gerne styrke unges engagement i civilsamfundet ved at se på, hvordan unge bevæger sig fra foreningerne ind på efterskolerne og derfra videre ud i livet. Hvad er det for en dannelse, de får med fra efterskolerne, og hvad betyder den for de valg, de træffer senere om, hvordan de vil være aktive og i hvilken sammenhæng?," fortæller Maria E. Jensen.

I første omgang vil de tre organisationer følge op på denne undersøgelse ved at sende et nyt spørgeskema til en mindre gruppe af elever, der har sagt ja til at blive kontaktet igen. Det sker i december 2022, hvor formålet er at finde ud af, i hvilket omfang eleverne er vendt tilbage til foreningerne efter efterskolen

Planen er også at tage temperaturen på de unges engagement halvandet år efter efterskoleopholdet med en fokusgruppeundersøgelse blandt nogle af de unge fra den første undersøgelse.

Download notatet

Efterskoleelever til opvisning
Vifo Udgivelse december 2022
Efterskoleholdet 2022

Læs relaterede nyheder

Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage
Drenge spiller instrument
Vifo Artikel 21.12.2023
Nyt inspirationskatalog giver anbefalinger til amatørkulturens arbejde med at inkludere ensomme børn og unge
Unge frivillige
Vifo Idan Artikel 16.11.2023
Mentorforløb og vejledning er bedre til at holde på de frivillige end formelle kurser
Dreng jonglerer med fodbold foran boligkompleks
Idan Vifo Artikel 07.11.2023
Ny rapport samler erfaringer med at inkludere børn fra udsatte boligområder i foreningslivet
Kvinder danser ballet
Vifo Artikel 25.10.2023
SDU og Vifo sætter foreningslivet under lup i stort forskningsprojekt
Frirummet afholder Frirumsdebat
Vifo Artikel 07.09.2023
Frirummet var en succes, men aktørerne bag problematiserer at være afhængige af fonde til demokratiarbejde
Violinspillere
Vifo Artikel 27.06.2023
Vifo ser nærmere på amatørkulturen i Danmark
Unge på efterskole
Vifo Kommentar 18.05.2023
Efterskolerne: "Nej til afskaffelse af 10. klasse"
KFUM-Spejderne
Vifo Artikel 27.04.2023
Ny Vifo-rapport om frivillige i FDF og KFUM-Spejderne: ”Man får bare lyst til at give noget tilbage, når man har modtaget så meget”
FDF'er
Vifo Artikel 27.04.2023
FDF og KFUM-Spejdernes lederuddannelse sætter værdier i spil
Per Paludan Hansen, DFS
Vifo Podcast 23.02.2023
Folkeoplysning på lyd: "Vi skal sikre, at der er et fællesskab til alle"
Charlotte Bach Thomassen
Vifo Podcast 09.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Barren skal sænkes, hvis flere skal med i idrætsfællesskaberne”
Torben Vind Rasmussen
Vifo Podcast 02.02.2023
Folkeoplysning på lyd: ”Efterskolerne er en form for fristed”
Christine Ravn Lund fra DUF
Vifo Podcast 26.01.2023
Folkeoplysning på lyd: "Giv de unge ansvar og hyld frivilligheden"
De grønne pigespejdere
Vifo Idan Artikel 28.11.2022
Spejder og FDF, sang og musik samt kreative aktiviteter tiltrækker børn og unge, der ikke trives
Børn lærer guitar
Vifo Idan Artikel 17.11.2022
Ny rapport fra Vifo giver indblik i danskernes fritidsvaner