Vifo

Folkeuniversitetets lokalkomitéers virke og samarbejde

Vifo undersøger, hvordan Folkeuniversiteternes lokalkomitéer har det. 

*Projektet er afsluttet

I 2018 gennemgik Folkeuniversiteterne en strukturændring, så det i dag består af cirka 80 lokalkomitéer og fem såkaldte enheder, nemlig folkeuniversiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Odense samt Folkeuniversitetets Komitéstyrelse.

Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) vil nu undersøge, hvordan det går med lokalkomitéerne efter omlægningen, og hvordan de oplever samarbejdet med de andre dele af Folkeuniversiteterne.

Projektet følger op på Vifos rapport fra 2015 ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’, som blandt andet viste, at der var et stort ressourcespild i de interne forretningsgange i den daværende struktur, og at lokalkomitéerne følte sig afkoblet fra beslutningstagerne, som dengang var regionerne og Folkeuniversitetsnævnet.

Udover at undersøge, hvordan lokalkomitéerne har oplevet omlægningen, vil undersøgelsen følge op på en række spørgsmål fra den tidligere undersøgelse og blandt andet se på

  • hvilke udfordringer lokalkomitéerne oplever – for eksempel i forhold til at finde frivillige
  • hvordan lokalkomitéerne samarbejder
  • hvilken konkurrence lokalkomitéerne oplever fra andre tilbud inden for folkeoplysning
  • hvilket forhold lokalkomitéerne har til Folkeuniversitetets enheder

Undersøgelsen kommer til at bestå af to dele. Den ene del er et spørgeskema, som bliver sendt ud til de cirka 80 lokalkomitéer. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i det skema, der blev brugt i den tidligere undersøgelse, så det bliver muligt at sammenligne med resultaterne fra dengang.

Den anden del består af fem kvalitative interviews med ledere fra Folkeuniversitetets fem enheder. Formålet med disse interviews er dels at undersøge, hvordan enhederne oplever samarbejdet med lokalkomitéerne, og dels at få deres syn på den nye struktur efter ændringen i 2018.

Download rapporten

Talere på en scene
Vifo Udgivelse marts 2023
Folkeuniversitetets lokalkomitéer

Læs mere om undersøgelsen

Personer sidder i klasselokale. Foto: GettyImages/skynesher
Vifo Artikel 22.03.2022

Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer