Vifo Artikel 22.03.2022

Vifo vil undersøge livet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer

Videncenter for Folkeoplysning vil undersøge, hvordan det går med Folkeuniversiteternes cirka 80 lokalkomitéer, hvilke udfordringer de oplever, og hvordan samarbejdet mellem lokalkomiteerne og de øvrige dele af Folkeuniversiteterne foregår.

Folkeuniversiteterne har cirka 80 lokalkomitéer, der arbejder med at udbrede kendskabet til den nyeste forskning på de danske universiteter. Nu vil Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) undersøge, hvordan komitéerne har det, og om det stadig er muligt at drive lokale folkeuniversiteter i en tid, hvor der er stor konkurrence om danskernes opmærksomhed fra alle sider.

”Folkeuniversiteterne er en af de ældste folkeoplysningstraditioner i Danmark, og lokalkomitéerne er det sidste led i at udbrede viden fra universiteterne til borgerne. Det er her, det lokale engagement spiller sammen med universitetets viden, og derfor er det interessant at undersøge, hvordan det går med de bestræbelser,” siger Henriette Bjerrum, der er centerleder i Vifo.

Vifo har undersøgt Folkeuniversiteterne tilbage i 2015, og den nye undersøgelse vil stille en række af de samme spørgsmål som den forrige for at kunne se, hvor der eventuelt er sket en udvikling. Det handler blandt andet om at afdække

  • hvor mange aktiviteter lokalkomitéerne udbyder, og hvor mange deltagere der er
  • hvilke udfordringer lokalkomitéerne oplever – for eksempel i forhold til at finde frivillige
  • hvordan lokalkomitéerne samarbejder
  • hvilken konkurrence lokalkomitéerne oplever fra andre tilbud inden for folkeoplysning

Undersøgelsen skal også belyse, hvordan det er gået med den strukturændring, som Folkeuniversiteterne gennemgik i 2018, så de i dag består af cirka 80 lokalkomitéer og fem såkaldte enheder, nemlig folkeuniversiteterne i København, Aarhus, Aalborg og Odense samt Folkeuniversitetets Komitéstyrelse.

Vifos rapport fra 2015 ’Folkeuniversitetet – Én organisation, mange virkeligheder’, viste blandt andet, at der tidligere var et stort ressourcespild i de interne forretningsgange i den daværende struktur, og at lokalkomitéerne følte sig afkoblet fra beslutningstagerne, som dengang var regionerne og Folkeuniversitetsnævnet.

”Det er sket store ændringer i en gammel organisation, men vi ved ikke, hvad det har betydet for lokalkomitéerne at lave denne ændring, så det vil vi også gerne undersøge,” fortæller Signe Carlsen, der er junioranalytiker i Vifo og skal stå for undersøgelsen.

Undersøgelsen kommer til at bestå af to dele. Den ene del er et spørgeskema, som bliver sendt ud til de cirka 80 lokalkomitéer, mens den anden del består af fem kvalitative interviews med ledere fra Folkeuniversiteternes fem enheder. Formålet med disse interviews er dels at undersøge, hvordan enhederne oplever samarbejdet med lokalkomitéerne, og dels at få deres syn på den nye struktur efter ændringen i 2018.

Udover at skabe ny viden om Folkeuniversiteterne håber Signe Carlsen, at undersøgelsen kan være til gavn for lokalkomitéerne også.

”Undersøgelsen kan forhåbentlig give de enkelte komitéer fornyet indsigt i, hvordan det står til i de andre komitéer og hjælpe dem med at se sig selv som en større enhed i Folkeuniversiteterne,” siger hun.

Læs mere om undersøgelsen

Personer sidder i klasselokalet. Foto: GettyImages/Skynesher
Vifo

Folkeuniversitetets lokalkomitéers virke og samarbejde

Læs lignende nyheder

Vifo Artikel 17.03.2023
Ny undersøgelse: Stabilitet i Folkeuniversitetets lokalkomitéer trods ny struktur
Kvinder dyrker yoga
Idan Vifo Artikel 07.10.2022
Frygt for at nye regler for moms på undervisning vil skabe konkurrenceforvridning
Christianborg
Vifo Idan Artikel 07.12.2021
Penge til Kulturens Analyseinstitut, Folkeuniversitetet og esport på ny finanslov
Kvinde på aftenskole
Vifo Artikel 05.11.2020
Politisk aftale sikrer ekstra corona-kompensation til folkeoplysningen
Kvinder laver keramik
Vifo Artikel 24.03.2020
Folkeoplysende foreninger holder vejret, mens deres fremtid forhandles
Yoga på padleboard
Vifo Artikel 12.06.2019
Alternative formater og samarbejdsrelationer kan tiltrække nye målgrupper
Vifo Artikel 07.01.2019
Vifo evaluerer Folkeuniversitetets Hearts & Minds festival
Vifo Artikel 26.10.2018
Vifo Forum ser på mænd i folkeoplysningen

Download rapporten fra 2015

Voksne til undervisning. Foto: Folkeuniversitetet i Aalborg
Vifo Udgivelse november 2015

Folkeuniversitetet - Én organisation, mange virkeligheder

Læs mere om folkeuniversitetet på temasiden

Fyldt sal på Aarhus Folkeuniversitet
Vifo Tema

Folkeuniversitetet