Idan Vifo

Idan og Vifo kortlægger fritidslivet på Færøerne

Idrættens Analyseinstitut og Videncenter for Folkeoplysning gennemfører en omfattende undersøgelse af fritidslivet på Færøerne. Undersøgelsen skal give viden til det strategiske arbejde med at sikre relevante rammer og fritidstilbud på Færøerne i fremtiden.

Undersøgelsen er afsluttet

Mens de nordiske lande generelt har stor viden om borgernes motions- og fritidsvaner, findes der ikke noget samlet overblik over, hvad færingerne involverer sig i i fritiden. Det skal en stor undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) nu ændre på ved at kortlægge den færøske befolknings fritidsvaner, organiseringen af aktiviteterne samt de fysiske rammer, hvor aktiviteterne foregår, med fokus på idrætsområdet, ungdomsforeningerne og aftenskolerne.

Undersøgelsen får økonomisk opbakning fra mange sider i det færøske samfund lige fra kommunerne Tórshavn, Runavik, Klaksvik, Fuglafjord, Eystur og Sunda over Kulturministeriet til det færøske idrætsforbund (ÍSF), Færøernes Ungdomsråd (FUR), Færøernes Universitet og det Færøske Folkesundhedsråd. Desuden støttes projektet af Lokale og Anlægsfonden i Danmark.

Formålet med undersøgelsen er at skabe viden, der kan bruges som afsæt på tværs af kommuner, foreninger, aftenskoler og øvrige aktører i arbejdet med at sikre relevante rammer og fritidstilbud, der passer til befolkningens ønsker og behov på Færøerne nu og i fremtiden.

Fire delundersøgelser skal sikre et fælles afsæt for fremtidig udvikling

Undersøgelsen består af fire dele, der tilsammen forsøger at give et helhedsorienteret blik på borgernes fritidsliv med fokus på den fremtidige udvikling på området.

Den første delundersøgelse sætter fokus på færingernes fritidsvaner. Børn og voksne får tilsendt et spørgeskema, som skal afdække, hvilke aktiviteter de deltager i, aktiviteternes organisering, brugen af faciliteter samt hvilke motiver og barrierer der er for at deltage i aktiviteter inden for sport og motion, børne- og ungdomsforeninger, aftenskoler og dans, folkesang og musik. Undersøgelsen skal hjælpe kommuner og foreninger med at blive klogere på deres målgrupper og identificere udviklingsmuligheder.

Med udgangspunkt i samme spørgeskemaundersøgelse vil delundersøgelse to kortlægge faciliteter og andre fysiske rammer til idræt og fritidsaktiviteter på Færøerne. Denne undersøgelse vil give et overblik over borgernes brug af forskellige facilitetstyper og udeområder samt deres holdninger til de pågældende rammer. Undersøgelsen vil samtidig analysere booking og brug af udvalgte centrale faciliteter, hvilket kan bidrage til en diskussion af optimering af driften og det eventuelle behov for flere faciliteter.

Delundersøgelse tre ser nærmere på foreningernes vilkår og trivsel. Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt foreninger på idræts-, kultur- og fritidsområdet, vil undersøgelsen sætte fokus på foreningernes aktiviteter, medlemmer, frivillige, rammer, vilkår og trivsel og give et indblik i foreningernes potentialer, udfordringer og syn på fremtiden.

Del fire vil sætte den indhentede viden samt nye perspektiver i spil blandt lokale kommuner og aktører på Færøerne. I samarbejde med Lokale og Anlægsfonden vil Idan stå for en afsluttende konference, hvor aktører på idræts- og fritidsområdet og kommunale forvaltninger bliver inviteret til at deltage. Konferencen vil bestå af oplæg om undersøgelsens resultater og sessioner, der inddrager deltagerne i at skabe et fælles afsæt for det kommende arbejde med at udvikle fremtidens færøske fritidsliv.

Undersøgelsen forventes afsluttet ultimo 2021, mens den afsluttende konference på Færøerne afholdes primo 2022.

Senioranalytiker, ph.d.

Malene Thøgersen

Folkeoplysning, folkeoplysningsloven

Læs nyheder om undersøgelsen

Kvinder strækker ud på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Voksne færinger er aktive i fritiden, men kun halvdelen er det regelmæssigt
Dreng på skateboard på Færøerne
Idan Vifo Artikel 01.03.2022
Idræts- og fritidsaktiviteter hitter blandt børn og unge på Færøerne
Thorshavn på Færøerne
Vifo Idan Artikel 01.03.2022
Idræts-, kultur- og fritidsforeninger ønsker at bidrage til de færøske lokalsamfund

Læs rapporten

Piger til gymnastik
Idan Vifo Udgivelse februar 2022

Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer