Vifo

Evaluering af projekt ’Mental Sundhed’

Videncenter for Folkeoplysning har evalueret udviklingsprojektet ’Mental Sundhed’, som Dansk Oplysningsforbund, Landsforeningen Sind og Sind Skolerne i Aalborg er gået sammen om.

Evalueringen er afsluttet. 

Projektet afprøvede folkeoplysningens potentialer i forhold til den samfundsmæssige udfordring, at flere og flere danskere har mentale sundhedsproblemer.

Konkret blev der udbydt undervisningsforløb i psykoedukation, krisehåndtering, selvstigmatisering og strategier for livsmestring.

Kurserne skulle således afprøve, om folkeoplysningen kan skabe gode tilbud til danskere med nedsat mental sundhed ved at overføre Sind Skolernes erfaring med 'recovery-tanken', arbejdet med netværksopbygning og støtte til egen livsmestring til en bredere målgruppe.

Projektets formål var

  • At udvikle undervisningskoncepter og materialer
  • At uddanne undervisere til at undervise i koncepterne
  • At støtte DOF skoler rundt op i landet med etablering af de nye undervisningskoncepter

Videncenter for Folkeoplysning var tilknyttet projektet som evaluator.

Ud over evalueringen af lærerkurserne undersøgte Vifo i fællesskab med projektet og 12 DOF-skoler for psykisk sårbare kursisternes vurdering af aftenskolernes betydning for deres mentale sundhed.

Projektet blev afsluttet i januar 2016.

Download rapporten

Foto: Dorthe Vester
Vifo Udgivelse januar 2016
Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare