Vifo Udgivelse, januar 2016

Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare

Delevaluering, der undersøger kursisternes vurdering af aftenskolernes betydning og potentialer for deres mentale sundhed i forbindelse med udviklingsprojektetet 'Mental Sundhed'. Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på 12 aftenskoler. 

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Projekt ’Mental Sundhed – En udfordring for folkeoplysningen’
Antal sider: 69
ISBN: 978-87-93375-30-7

Læs artiklen om undersøgelsen

Vifo Artikel 27.01.2016
Kursister har stor glæde af aftenskolers tilbud til psykisk sårbare

Læs også evalueringen af projektets første fase

Vifo Udgivelse april 2015
Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser

Læs mere om aftenskolerne på vores temaside

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler