Vifo Udgivelse, januar 2016

Aftenskolerne og psykisk sårbare. Kursisternes udbytte af kurser for psykisk sårbare

Delevaluering, der undersøger kursisternes vurdering af aftenskolernes betydning og potentialer for deres mentale sundhed i forbindelse med udviklingsprojektetet 'Mental Sundhed'. Evalueringen bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister på 12 aftenskoler. 

Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Projekt ’Mental Sundhed – En udfordring for folkeoplysningen’
Antal sider: 69
ISBN: 978-87-93375-30-7

Læs artiklen om undersøgelsen

Vifo Artikel 27.01.2016
Kursister har stor glæde af aftenskolers tilbud til psykisk sårbare

Læs også evalueringen af projektets første fase

Vifo april 2015
Evaluering af fase 1 i projekt mental sundhed - Udvikling af kursusmateriale og afvikling af lærerkurser

Læs mere om aftenskolerne på vores temaside

Kvinde underviser i sang
Vifo Tema

Aftenskoler