Vifo

Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer

I en ny undersøgelse har Videncenter for Folkeoplysning skabt overblik over og sammenlignet de uniformerede korps’ udbredelse, rammer og vilkår på tværs af København, Aarhus, Odense, Aalborg og Randers.

Undersøgelsen er afsluttet. 

Videncenter for Folkeoplysning har sat de uniformerede korps som spejdere og FDF'ere i fem af Danmarks største byer under lup i en undersøgelse, der kortlægger de unifomerede korps' udbredelse, rammer og vilkår.

Målet med undersøgelsen har været at:

  • give et dybere indblik i kommunens rammer og regler for de uniformerede korps på tværs af de fem kommuner

  • skabe overblik over forskelle og ligheder i de uniformerede korps’ brug af faciliteter på tværs af de deltagende kommuner

  • afdække samspillet mellem kommunerne og de uniformerede korps på tværs af de deltagende kommuner

  • skabe et samlet overblik over kommunernes indsatser for og samarbejder med de uniformerede korps med henblik på erfaringsudveksling.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en analyse af allerede eksisterende materiale om de uniformerede korps som f.eks. medlemstal og tilskudsregnskaber. Dernæst har Vifo lavet kvalitative interviews med nogle af kommunernes nøglepersoner indenfor området samt fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra spejderne og FDF’erne i de fem kommuner.

Download rapporten

DM i Spejder i 2016. Foto: KFUM-Spejderne
Vifo Udgivelse maj 2021
De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner

Læs flere nyheder om temaet

KFUM-Spejdere
Vifo Tema

Spejdere og FDF'ere