Vifo

De uniformerede korps i Danmark

I 2020 var der samlet set 93.795 medlemmer i de uniformerede korps, som omfatter FDF samt ni forskellige spejderkorps. 

Videncenter for Folkeoplysning går i en række undersøgelser tæt på livet som spejder og FDF’er og deres samspil med kommunerne. Her på temasiden kan du læse mere om de uniformerede korps samt om Vifos projekter og deres resultater. 

 

FDF'er rundt om et bål

De uniformerede korps i Danmark er en samlet betegnelse for ni forskellige spejderkorps samt FDF'erne. Foto: Rieke Poppe/FDF

Spejderne og FDF'ernes historie på fem minutter

Notatet 'De uniformerede ungdomsorganistioner i Danmark' skitserer de historiske rødder og tanker for de uniformerede ungdomskorps og giver et indblik i etableringen af FDF- og spejderbevægelsen i Danmark, deres kendetegn og pædagogiske virke.

Se videoen, hvor Niels Anton Toftgård giver en kort opsummering af spejderne og FDF'ernes historie

Forskellen på spejdere og FDF'ere

Du har helt sikkert hørt om både spejdere og FDF’ere og noget om nogle farver, uniformer og duelighedsmærker, men hvad er egentlig forskellen på de to ungdomsorganisationer, og hvordan er de opstået? Det kan du høre mere om i videoerne herunder, hvor Niels Anton Toftgård, junioranalytiker i Videncenter for Folkeoplysning (Vifo), gennemgår de to korps’ historie på 1 minut. Sådan cirka…

Nyheder om de uniformerede korps

KFUM-spejdere sidder foran telt
Vifo Artikel 02.12.2021
For Aalborgs uniformerede korps er værdierne det centrale omdrejningspunkt
FDF'ere står om bålet
Vifo Artikel 02.12.2021
Livet som spejder/FDF’er i Aalborg kortlagt i ny rapport om uniformerede korps
Vifo Artikel 11.08.2021
Spejderne og FDF’ernes historie på 5 minutter!
Børn til FDF
Vifo Artikel 11.05.2021
Få indblik i værdier, pædagogik og dannelsesidealer i de uniformerede korps
Spejdere laver knob
Vifo Artikel 06.05.2021
Uniformerede korps har vidt forskellige rammer i fem store danske kommuner
Børn kigger på kompas
Vifo Artikel 06.05.2021
Spejdere klarer ofte sig selv, men er glade for samarbejdet med kommunerne
KFUM-Spejdere. Foto: Johny Kristensen
Vifo Artikel 08.07.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i Aalborg Kommune
Spejdere lytter. Foto: KFUM-Spejderne/Johny Kristensen
Vifo Artikel 14.09.2020
Vifo undersøger de uniformerede korps i fem store byer
Unge mennesker der smiler
Vifo Artikel 15.08.2022
Danskerne mener, at højskolerne skal engagere unge til at deltage i demokratiet
Handicappede spiller tennis.
Idan Vifo Artikel 23.06.2022
Syv veje til mere idræt for mennesker med funktionsnedsættelser
Personer med funktionsnedsættelse spiller håndbold.
Idan Vifo Artikel 22.06.2022
Deltagelsen i fysisk aktivitet i fritiden falder med graden af funktionshæmning
Grundtvigsk Forum.
Vifo Artikel 20.06.2022
Grundtvigsk Forum eksperimenterer med folkeoplysning, der kan engagere de unge
Unge til debat
Vifo Artikel 16.06.2022
Tre mediers samarbejde om fynske valgfolkefester vinder Folkets Journalistpris
Kvinde modtager pris.
Vifo Artikel 09.06.2022
Dansk Folkeoplysnings Samråd stifter pris for at hylde folkeoplysende tiltag
Dame holder oplæg.
Vifo Artikel 18.05.2022
Fortælleværksteder skal sætte nye billeder på, hvad folkeoplysning er og kan
Foto: Anthony Harvie/GettyImages
Idan Vifo Artikel 09.05.2022
Benspænd for foreninger går på tværs af kommuner og ministerier

Vifos undersøgelser af de uniformerede korps

DM i Spejder i 2016. Foto: KFUM-Spejderne
Vifo maj 2021
De uniformerede korps i fem af Danmarks største kommuner
FDF Landslejr 2015. Foto: Thomas Heie Nielsen
Vifo maj 2021
De uniformerede ungdomsorganisationer i Danmark
Piger til gymnastik
Idan Vifo februar 2022
Fritidsvaner og fremtidens mødesteder på Færøerne. Deltagelse, foreningsliv og fysiske rammer