Andre Udgivelse, januar 2016

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken

Undersøgelse af, hvilken effekt den nye folkeoplysningspolitik har fået for foreningslivet og den folkeoplysende voksenundervisning i en række udvalgte kommuner. Undersøgelsen bygger bl.a. på  en analyse af folkeoplysningspolitikkerne i kommunerne, kvalitative interview og en spørgeskemaundersøgelse.

Skrevet af: Steffen Hartje
Åbn rapport
Udgiver: Fritid & Samfunds Forlag
Antal sider: 120
ISBN: 978-87-90589-11-0 (PDF)