Andre Udgivelse, marts 2009

Analyse af kommunernes administration af folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige foreningsarbejde for børn og unge

Denne analyse er gennemført som første del af en samlet analyse af folkeoplysningslovens administration på kommunalt plan indenfor DUF-området, og fokuserer på kommunernes administration.

Åbn rapport
Udgiver: HAST Kommunikation
Rekvirent: Dansk Ungdoms Fællesråd
Antal sider: 18