Andre Udgivelse, maj 2009

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.

Denne analyse er gennemført som anden del af en samlet analyse af folkeoplysningslovens administration på kommunalt plan indenfor DUF-området, og fokuserer på lokalforeningernes holdninger til kommunernes administration.

Åbn rapport
Udgiver: HAST Kommunikation
Rekvirent: Dansk Ungdoms Fællesråd
Antal sider: 63