Andre Udgivelse, maj 2023

Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter

Rapporten indeholder en analyse af borgeres deltagelse i civilsamfundet samt deres holdning til og interesse i at bidrage til udvikling i lokalområdet i de landdistrikter, hvor de bor.

Nøgleord: Kommuner
Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet (SDU)
Antal sider: 96
ISBN: ISBN 978-87-94345-60-6 (pdf)

Download også

Andre Udgivelse maj 2022
Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter