Andre Udgivelse, maj 2022

Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter

Rapporten indeholder en analyse af foreningslivets rolle i lokalsamfundet, og hvad der kan forklare variationer i dette. For det første analyseres foreningernes holdning til at engagere sig i lokalsamfundet samt deres konkrete involvering i lokalsamfundets opgaver. For det andet analyseres forskelle og ligheder i foreningernes holdning til og konkrete involvering i lokalsamfundet på tværs af de fire kommuner: Assens, Skive, Tønder og Vordingborg Kommuner. For det tredje analyseres det, hvilke forhold og foreningskarakteristika der i særlig grad har betydning for foreningernes involvering i lokalsamfundet.

Åbn rapport
Udgiver: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet (SDU)
Antal sider: 76
ISBN: ISBN 978-87-94345-26-2 (pdf)

Download også

Andre Udgivelse maj 2023
Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter