Vifo Udgivelse, juli 2017

Borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune

Notatet omfatter en borgerundersøgelse, hvis formål er at give indblik i borgernes fritidsvaner i Lolland Kommune samt hvilke mønstre og tendenser, der findes i disse på tværs af køn, alder og social baggrund.

Skrevet af: Malene Thøgersen
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Rekvirent: Lolland Kommune
Antal sider: 80
ISBN: 978-87-93375-82-6 (elektronisk)

Læs artiklen om undersøgelsen

Vifo Artikel 11.09.2017
Store kontraster præger kultur- og fritidslivet i Lolland Kommune

Læs mere om idræt og fritid i kommunerne på temasiden

Piger løber i en hal
Idan Vifo Tema

Idræt og fritid i kommunerne