Andre Udgivelse, november 2013

Det kommunale samarbejde med frivillige sociale foreninger - En kvantitativ analyse af kommunernes fordeling af § 18-midler

Hvert år udarbejdes en rapport, der belyser udviklingen i kommunernes § 18-støtte, samt deres samarbejde med de frivillige sociale organisationer.

Åbn rapport
Udgiver: Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Antal sider: 32
ISBN: 87-7546-461-6