Andre Udgivelse, januar 2014

En ordning, et mangfold av løsninger – Forskningsprosjekt om studieforbund

Rapporten bygger på et større studie af de norske studieforbund, som varetager voksenundervisning gennem deres medlemsorganisationer. Rapporten ser nærmere på studieforbundenes rolle, organisering, økonomi og aktiviteter samt kursusdeltagernes tilfredshed.

Åbn rapport
Udgiver: Oxford Research
Rekvirent: Vox - Nasjonalt organ for kompetansepolitikk
Antal sider: 126