Andre Udgivelse, april 2015

Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser

Formålet med denne temaanalyse er at øge vores viden om ensomhed i den danske befolkning. I temaanalysen belyses problemets aktuelle omfang, og der gives en indsigt i, hvor stor andelen af ensomme er i forskellige aldersgrupper og på tværs af forskellige demografiske og sociale forhold.

Åbn rapport
Udgiver: Region Midtjylland - CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Rekvirent: Mary Fonden
Antal sider: 28
ISBN: 978-87-92400-63-5