Andre Udgivelse, marts 2017

Evaluering af forsøg med brobygning til uddannelser på højskoler og frie fagskoler

Rapporten er en evalueringen af et forsøg, hvor hovedtanken er at afprøve, om et ophold på en højskole eller en fri fagskole kan hjælpe unge uddannelseshjælpsmodtagere tættere på uddannelse eller arbejdsmarkedet. Der er således tale om et forsøg med at anvende forløb på højskoler og frie fagskoler som led i jobcentrenes uddannelsesrettede indsats for unge, som modtager uddannelseshjælp.

Åbn rapport
Udgiver: Center for Ungdomsforskning (CeFU)
Antal sider: 66
ISBN: 978-87-93058-35-4