Andre Udgivelse, august 2009

Fokusgruppeanalyse af de kommunale forvaltningers syn på folkeoplysningsloven i forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Denne analyse er gennemført som tredje del af en samlet analyse af folkeoplysningslovens administration på kommunalt plan indenfor DUF-området, og har til formål´at supplere de første to analyser med en kommunal vinkel i forhold til de mere langsigtede og strategiske spørgsmål.

Åbn rapport
Udgiver: HAST Kommunikation
Rekvirent: Dansk Ungdoms Fællesråd
Antal sider: 12