Andre Udgivelse, november 2019

Folkebiblioteker i tal 2018

Rapporten viser udviklingen af danske folkebiblioteker i 2018 ud fra centrale områder - herunder besøgstal, fysiske og digitale udlån samt vækst i antal af arrangementer. Resultaterne fra 2018 bliver desuden sammenlignet med resultater fra de forrige år. Rapporten bygger primært på bibliotekernes egne indberetninger til Danmarksstatistik, borgernes svar i den nye Kulturvaneundersøgelse samt bibliotekernes svar i Slots- og Kulturstyrelsens årlige spørgeskemaundersøgelse, ‘Biblioteksbarometer for folkebiblioteker’.

Åbn rapport
Udgiver: Slots- og Kulturstyrelsen
Antal sider: 56
ISBN: 978-87-92681-92-8