Andre Udgivelse, januar 2010

Folkeoplysning i de nordiske lande - Rapport til det Nationale Folkeoplysningsudvalg 2009/10

Folkeoplysningen i de nordiske lande byder på en rig variation af organisatoriske, lovgivningsmæssige og økonomiske rammer.I rapporten gives et kort rids af de mest markante forskelle og ligheder på de undersøgte områder.

Åbn rapport
Udgiver: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Antal sider: 51