Vifo Udgivelse, februar 2024

Hjem fra efterskole - hvad så? Foreningstilknytning, frivillighed og idrætsdeltagelse blandt unge, der kommer hjem fra efterskole

Dette notat er den anden og opsamlende del af en pilotundersøgelse om en gruppe af unge, der vender hjem fra efterskole, og deres tanker om engagement, frivillighed og foreningsliv. Med spørgeskemadata fra lige omkring efterskoleopholdets afslutning samt et halvt år efter sammenholder undersøgelsen de unges forventninger til egen deltagelse i foreningslivet med, hvordan det ser ud i praksis et halvt år senere. Gennem en række kvalitative interviews sætter de unge desuden ord på, hvad det er, de unge finder vigtigt, når det handler om deres foreningstilknytning og engagement.

Skrevet af: Line Bilberg
Åbn rapport
Udgiver: Videncenter for Folkeoplysning
Antal sider: 67
ISBN: 978-87-94468-08-4

Læs artiklen

Efterskoleelever
Vifo Artikel 14.02.2024
Foreningerne bør holde kontakten til unge, der tager på efterskole, hvis de vil have dem tilbage

Download den første undersøgelse

Efterskoleelever til opvisning
Vifo Udgivelse december 2022
Efterskoleholdet 2022