Analytiker

Line Bilberg

Bidrager til instituttets analyser og undersøgelser med fokus på folkeoplysningsområdet.

line.bilberg@vifo.dk

+45 2365 4006

Line er ansat som analytiker ved Videncenter for Folkeoplysning, hvor hun arbejder med analyser inden for alle dele af det folkeoplysende område. Hun har særligt fokus på børn og unge i foreningslivet, samt sårbare målgrupper, bl.a. som projektleder for undersøgelser om lederuddannelser i de uniformerede korps, træningsfællesskaber for sårbare unge, samt som evaluator for nye eksperimenter med engagerende folkeoplysning.

Line er cand.scient.anth. fra Aarhus Universitet og bruger i høj grad sine antropologiske metoder i analyserne kombineret med kvantitative metoder. Line har desuden været engageret i en række frivillige ungdomsorganisationer samt i højskolesammenhæng.

Download foto af Line Bilberg

Fotograf: Thomas Søndergaard