Andre Udgivelse, december 2013

Hvad er en fri skole? Om friheden i de frie skoler

Artikelsamlingen i denne publikation er den sidste af en række udgivelser, som Nationalt Videncenter for Frie Skoler har publiceret i den første bevillingsperiode. De fire artikler undersøger fra forskellige positioner ’det frie’ og kommer med bud på, hvordan det kan forstås og omsættes, hvad det kan bidrage til i et moderne individualiseret og globaliseret samfund.

Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncentrer for Frie Skoler
Antal sider: 64
ISBN: 978-87-93167-00-1