Andre Udgivelse, februar 2015

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Analysen ser på ikke-vestlige invandrere og efterkommeres hyppighed i forhold til at være frivillig i de foreninger de er medlemmer af. Samtidig belyser den hvad der øger eller mindsker sandsynligheden for deres deltagelse i frivillige arbejde.

Åbn rapport
Udgiver: Ankestyrelsen
Antal sider: 5