Andre Udgivelse, oktober 2017

Måling af mental sundhed. En baggrundsrapport for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016

Denne rapport giver et indblik i bagrunden for spørgeskemaundersøgelsen Danskernes Trivsel 2016 og herved også et overblik over de mest relevante mål for positive aspekter af mental sundhed

Åbn rapport
Udgiver: Statens Institut for Folkesundhed SDU
Antal sider: 111
ISBN: 978-87-7899-370-0