Andre Udgivelse, oktober 2013

Oplevelser og erfaringer med højskoleophold – højskolepædagogik fortalt med elevernes stemmer

Rapporten belyser den højskolepædagogiske praksis, som eleverne oplever og lever den i løbet af deres højskoleophold. Formålet med undersøgelsen har været at se, om der er nogle pædagogiske fællestræk, der af højskoleeleverne opleves som et særkende ved højskoleformen, og ikke mindst hvordan disse præsenteres, giver sig til udtryk og får betydning for elevernes oplevelse og udbytte af deres højskoleophold.

Nøgleord: Demokrati Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Nationalt Videncenter for Frie Skoler
Antal sider: 88
ISBN: 978-87-995989-7-7