Andre Udgivelse, juni 2014

Slutevaluering af puljen ”Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde”

Oxford Research har i perioden 2010-2014 gennemført en evaluering af puljen for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Formålet med evalueringen er at gennemføre en kvantitativ og kvalitativ analyse af puljens overordnede effekt med henblik på at belyse, om puljen lever op til de opstillede succeskriterier. Puljens formål er at støtte op om den velfungerende integrationsindsats, der allerede pågår i idræts- og foreningslivet, de frivillige organisationer, de etniske minoritetsforeninger og lokale frivilliggrupper.

Åbn rapport
Udgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Antal sider: 141