Andre Udgivelse, maj 2009

Undersøgelse om lokaldemokrati

TNS Gallup har for Dansk Ungdoms Fællesråd gennemført dataindsamlingen til en analyse vedrørende forholdet mellem tillidsposter i det 'voksne liv' og tillidsposter i danske børne- og ungdomsorganisationer samt om det politiske liv i kommunen.

Åbn rapport
Udgiver: TNS Gallup
Rekvirent: Dansk Ungdoms Fællesråd
Antal sider: 23