Andre Udgivelse, maj 2017

VIRKER DET? Debatoplæg om kulturens og fritidens effekter og værdier i en ny kommunal virkelighed

Kl lægger i denne udgivelse op til debat i de kommunale forvaltninger omkring, hvilke effekter og værdier kommunerne ønsker at opnå med kultur og fritidsområdet, hvilke dilemmaer arbejdet med at måle og vurdere effekter og værdier rummer samt relationen mellem arbejdet med effekter og værdier og styring og ledelse.

Åbn rapport
Udgiver: KL
Antal sider: 20
ISBN: 978-87-93365-77-3