Andre Udgivelse, januar 2016

Voksnes nøglekompetencer i et nordisk perspektiv

Publikationen omhandler en række institutioners og organisationers erfaringer med nordisk/baltisk uddannelsesarbejde. Via en række projekteksempler belyses Nordplus Voksen-programmets målsætning om at styrke voksnes nøglekompetencer i forhold til at kunne deltage og bidrage til samfundet. Udgivelsen indeholder desuden en validering af projektet.

Nøgleord: Demokrati Øvrige
Åbn rapport
Udgiver: Styrelsen for Videregående Uddannelser - Hovedadministrator for Nordplus Voksen
Antal sider: 20
ISBN: 978-8792962 47-8