Vifo

Program for konferencen 'Folkeoplysningens rum og roller'

Program for dag 1, tirsdag 26. september

Bemærk, at der kan forekomme ændringer. Senest opdateret 1. september 2023

Download overbliksprogrammet her

Download det fulde program her

Lokale K1

10.00: Fællessession

Åbning af konferencen

Velkomst ved Carl Holst, formand, Vifo
Velkommen til Faaborg ved Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune

Folkeoplysningens rum og roller

Introduktion til konferencen ved Henriette Bjerrum, centerleder, og Troels Rasmussen, direktør, Vifo

Lokale K1

10.50: Fællessession

Rum og rammer 1: Lokalerne i folkeoplysningen

Hvor bor folkeoplysningen? Og bor den godt? Stedets betydning for folkeoplysningen har været en central del af debatten gennem længere tid. Kan folkeoplysningen blomstre alle steder, eller hvad er et ’egnet lokale’ egentligt? Sessionen tager afsæt i en præsentation af de nye resultater fra Vifos undersøgelse om aftenskolernes lokaleudfordringer. Med udgangspunkt i dette konkrete indblik i, hvilke udfordringer og muligheder lovens og forvaltningens rammer giver aftenskolerne i København, sættes vilkårene nu og i fremtiden til debat. Hvordan ser det ud for de andre folkeoplysende aktører, og kan der hentes inspiration aktørerne imellem?

Egnede lokaler til aftenskoleundervisning – mellem behov og ressourcer 

 • Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo

Debat

 • Kåre Emtoft, formand, Aftenskolernes Samråd København
 • Rikke Lauritzen, kontorchef for Folkeoplysning, Københavns Kommune
 • Jon Gerner, direktør, Lokale og Anlægsfonden
 • Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder, Fora

12.00

Frokost

Lokale K1

13.00: Parallelsession

Rum og rammer 2: Nye veje?

Løbende ændringer i danskernes fritidsvaner og nye trends påvirker også behovet for faciliteter og nye rum. Denne session giver et indblik i nogle af de aktuelle tendenser. 

Sådan indtog vi uderummet

 • Maja Pilgaard, chefanalytiker, Vifo

Den præfabrikerede facilitet

 • Sofie Sjøblom, projektkonsulent, Spejderne
 • Trine Louise Lehmann, fondsrådgiver, A.P. Møller Fonden

Lokale K2

13.00: Parallelsession

Frivillighed 1: Uddannelse af frivillige – hvorfor og hvordan?

40 pct. af danskerne arbejdede i 2020 frivilligt, men hvordan klædes de frivillige på til deres opgaver? Og hvad betyder uddannelse for organisationerne og for de frivillige?

Giver det mening at uddanne sig til et frivilligt engagement?

 • Bjarne Ibsen, frivillig og ulønnet forsker, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Lederuddannelse – identitet, værdier og praksis 

 • Henriette Bjerrum, centerleder, Vifo

Paneldebat: Hvorfor uddanner vi, og hvordan gøres det bedst?

 • Jakob Frost, chefkonsulent, KFUM-Spejderne
 • Esben Thøstesen, akademileder, Tønder Kommune, Trænerakademiet

Lokale S2

13.00: Parallelsession

Mellem folkeoplysning og opgaveløsning

Hvordan finder man balancen mellem autonomi og det folkeoplysende sigte, når man samtidig indgår i den kommunale opgaveløsning? Sessionen sætter fokus på, hvordan kommuner og de folkeoplysende aktører håndterer balancen mellem folkeoplyser og udfører.

 • Tine Koop, direktør, FOF-Køge Bugt
 • John Dalsgaard Jensen, skoleleder, LOF Stevns
 • Helle Bøtcher, direktør Kursustrappen, Frederiksbjerg og formand for foreningen af daghøjskoler

14.00 

Pause

Lokale K1

14.15: Parallelsession

Rum og rammer 3: Kulturens rum

Mange af de musiske og æstetiske folkeoplysende aktiviteter kræver dedikeret plads og rum. Hvordan ser kulturens rum ud i fremtiden, og hvordan kan folkeoplysningen være med til at give liv i rammerne?

Fem tendenser for fremtiden

 • Anna Hassel, arkitekt, Lokale og Anlægsfonden

Liv i Huset

 • Michael Falk Marino, kulturhusleder, Huset i Hasserisgade

Mangfoldighedens hus

 • Trine Hedegård Jensen, projektleder, Polymeren

Lokale K2

14.15: Parallelsession

Frivillighed 2: Motivation af frivillige

Hvad er de frivilliges motiver og begrundelser for at være frivillige? Det er hovedspørgsmålet for denne session. Her skal vi dykke ned i rekruttering, organisationsmiljøer og frivilligtyper og se på, om og hvordan lederuddannelse kan være drivkraft for mere frivilligt engagement.

MATCH: frivilligtyper, motivation og fastholdelse 

 • Lars Skov Henriksen, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Den frivillige drivkraft 

 • Line Bilberg, analytiker, Vifo

En samtale om frivillighed 

 • Martin Bo Hermansen, hovedbestyrelsesmedlem, FDF
 • Terkel Frank Bruun, formand for Styregruppen for Uddannelse, KFUM-Spejderne

Lokale S2

14.15: Parallelsession

Folkeoplysning – mellem idé, lov og praksis

Kan man overhovedet definere, hvad folkeoplysning er? Og bør man gøre det? Eller er selve essensen af begrebet, at man ikke gør? I denne session dykker vi ned i diskussionen af, hvad der er essensen af folkeoplysning som idé, og hvordan folkeoplysningen som idé hænger sammen med den lovgivning og praksis, der er på området.

Folkeoplysningens rolle – værdier, aktiviteter og organiseringsformer 

 • Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo

Når idéen skal forvaltes – elastik i metermål eller snærende bånd? 

 • Louise Kjærsgaard Bertelsen, tilskudsmoster Holstebro Kommune

Amatørkulturen - på kanten af folkeoplysningen? 

 • Toke Halskov Kristensen, formand, AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd

Baren

14.15: Parallelsession

Perspektiver og poesi

Det bliver det poetiske og personlige afsæt på konferencens tema, når vi i denne session går ned til vandet og afprøver frirumsformatet Politik & Poesi.

 • Kim Valentin, folketingsmedlem, Venstre, og landsformand, LOF

15.15

Pause

Lokale K1

15.45: Parallelsession

Lov og nørd: Lokaler på aftenskoleområdet

Adgangen til lokaler og faciliteter er en central forudsætning for undervisningen på aftenskoleområdet. I denne session dykker vi ned i lovgivningen og de mange forskellige måder, lokalesituationen håndteres på lokalt.

Hvad siger loven, og hvordan administreres den i praksis? 

 • Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo

Lokalesituationen på tværs af kommuner – et aftenskoleperspektiv

 • Børge Jensen, skoleleder, aftenskolerne.dk

Fra lokaletilskud til ’Sydens Hus’ – et partnerskabsperspektiv

 • Daniel Andersen, formand for Fritidsrådet, Viborg Kommune

Lokale K2

15.45: Parallelsession

Frivillighed 3:  Unges engagement

Unge er engagerede. I politiske dagsordner såvel som i civilsamfundet. Men lav demokratisk selvtillid og en hård tone i debatten kan være barrierer for unges deltagelse i den offentlige debat. Hvad er status for de unges demokratiske engagement, og hvordan kan folkeoplysningens demokratiske deltagelsesrum styrke det?

Unges demokratiske selvtillid 

 • Freja Fokdal, politisk specialkonsulent, DUF 

Efterskole, hvad så? 

 • Line Bilberg, analytiker, Vifo

Frirum for demokratisk deltagelse

 • Signe H. Damkjær, digital redaktør, FFD 

Lokale S2

15.45: Parallelsession

Fremtidens folkeoplysning i praksis?

Er der nye tiltag og idéer, der peger mod folkeoplysningen i fremtiden? Sessionen giver tre praksis-eksempler fra aktører, der går nye veje.

 • Patrick Cakirli, initiativtager til March mod Ensomhed
 • Tyge Mortensen, formand, Grønne Nabofællesskaber
 • Jesper Bonde Aagaard, driftsansvarlig, Fairbar 

Baren/Udenfor

15.45: Parallelsession

Leg som et arbejdsredskab

Hvad kan leg, og hvorfor leger vi? I dette modul ser vi nærmere på, hvordan leg anvendes som arbejdsredskab i folkeoplysningen – til at drive læring, kreativitet, fællesskab og som værdi i sig selv. Og så skal vi naturligvis lege sammen.

 • Rune Kløve Junge, forbundssekretær, FDF
 • Frederikke Juul Tidselholdt, medlem af legeudvalget, FDF

17.00

Netværkscafe kl. 17-18 eller slap af på hotellet og benyt dig af hotellets spa

19.00

Konferencemiddag

20.45

Fælles aftenprogram

”De rigtige mennesker”, en Benny Andersen cabaret – i uddrag – med MAS, Midtfyns Amatør Scene

Vi fornøjer os med Benny Andersens finurligt herlige poesi og musikalitet, som han udfoldede i sit lange forfatterliv fra først i 1960’erne til sin død i 2019. Benny Andersen var en folkekær forfatter og musiker – og en fantastisk sprogkunstner. Han kendte om nogen den danske folkesjæl, og vi ønsker at udtrykke Benny Andersens særlige lune og humoristiske stemning med ord og toner fra hans univers. Med klaveret i centrum vil fem skuespillere fremføre uddrag fra hans rige samling af hjertelig, samfundssatirisk og humoristisk poesi. 

Konferencepartnere:

 

       

Folkeoplysningskonference 2023
Folkeoplysningskonference 2023

Se programmet for dag 2, onsdag 27. september

Vifo
Program for dag 2, onsdag 27. september

Tilbage til konferencesiden