Vifo

Program for konferencen 'Folkeoplysningens rum og roller'

Program for dag 2, onsdag 27. september

Bemærk, at der kan forekomme ændringer. Senest opdateret 1. september 2023

Download overbliksprogrammet her

Download det fulde program her

08.30

Morgensamling ved vandet

Godmorgen ved Tina Kryger Mondrup og Team Fritid i Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokale K1

09.00: Fællessession

Folkeoplysningspolitikker nu og i fremtiden

Rundt om i landets kommuner er der formuleret mange forskellige politikker på kultur- og fritidsområdet. Ud over de lovpligtige folkeoplysningspolitikker har mange kommuner også fritidspolitikker eller idrætspolitikker. Men hvordan ser politiklandskabet ud? Hvordan bliver de til? Og hvilken betydning har de i praksis? Fungerer de som centrale styringsværktøjer, eller er det bare et stykke papir? Og er det selve politikken eller politikprocessen, som er det centrale? Paneldebatten sætter fokus på politikkernes rolle og funktion – nu og i fremtiden.

Politikker på kultur- og fritidsområdet – sådan ser landskabet ud 

 • Maja Pilgaard, chefanalytiker, Vifo

Panel

 • TBA, KL.
 • Nina Frøjk Hansen, formand for Århus Ungdommens fællesråd (ÅUF)
 • Torben Steenstrup, formand, DOF

10.00

Pause

 

Lokale K1

10.15: Parallelsession

Bæredygtighed 1: Pædagogiske nybrud

Bæredygtighed er på alles læber, og med god grund. Bæredygtighed er gået fra at være noget, nogle få engagerede sig i, til noget, alle er nødt til at forholde sig til? Nu har mange folkeoplysende organisationer og aktører efterhånden ’gjort’ bæredygtighed i flere år og med forskellige formater. Det sætter denne session spot på. 

Bæredygtighed i undervisningen eller som allestedsnærværende element? 

 • Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent, FFD

Pædagogisk nyskabelse i uformelle læringsmiljøer

 • Daniel Kardyb, ph.d., Aarhus Universitet, DPU

Lokale K2

10.15: Parallelsession

Bedre trivsel, tak

De senere år har vist en stærk vækst i mistrivsel blandt børn og unge. Der er mange bud på, hvorfor de har det skidt, men hvordan skaber man bedre trivsel? Faaborg-Midtfyn Kommune satser stort på at øge unges trivsel. Denne session giver indblik i, hvordan både strukturer, forenings- og fritidslivet udfordres og indtænkes i kommunens arbejde med trivsel.

Det gode ungdomsliv

 • Christine Ravn Lund, forkvinde, DUF

Lettere hjælp og bedre systemer

 • Siggi W. Kristoffersen, vicekommunaldirektør, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Stine Klitgaard Baden, programleder for børn og unges mentale trivsel, Faaborg-Midtfyn Kommune

Friluft, fællesskab og foreningsliv 

 • Lise Munksgaard, programleder Fritid, Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokale S2

10.15: Parallelsession

Folkeoplysningens lokale rolle

Folkeoplysningsområdets karakter varierer på tværs af land og by, og flere undersøgelser har vist, at den relative udbredelse af foreninger er større i landdistrikter end i mere urbaniserede områder. I denne session sætter vi fokus på folkeoplysningens lokale rolle. Hvor er udfordringerne og potentialerne for folkeoplysningen i landets mindre tæt befolkede områder? Og er der noget, byerne kan lære af landområderne?

Civilsamfundets betydning for lokal udvikling

 • Bjarne Ibsen, frivillig og ulønnet forsker, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU

Forskningsformidling i det lokale forsamlingshus – Folkeuniversitetets lokalkomitéer 

 • Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo

Når lokale mødesteder samler på tværs

 • Solveig Jensen, formand, Landsbyens Hus i Jordløse

11.15

Pause

Lokale K1

11.30: Parallelsession

Bæredygtighed 2: Praksiseksempler

I denne session møder vi en række praktiske bud på, hvordan bæredygtighed ’gøres’ rundt omkring i folkeoplysningen.

Bæredygtighed - den sociale dimension 

 • Anna Storck Birkholm Falshøj, underviser, Aarhus Daghøjskole, Kompetencehuset 

Undervisning med bæredygtighed

 • Helle H. Bjerregård, konsulent for projekter og folkeoplysning, FOF

Lokale K2

11.30: Parallelsession

Digitalisering i foreningslivet – en forudsætning for fremtidens fællesskaber? 

Digitalisering sniger sig mere og mere ind i civilsamfundet og tog et kvantespring under coronakrisen. I dag skal man efterhånden lede længe efter foreninger, der tillader indmeldelse med håndskrift og personlig kontakt. Digitalisering er tiltænkt som redskab, der skal gøre det lettere at administrere, organisere og synliggøre de aktiviteter, som foregår via fysiske møder. Men er det nu også sådan i praksis? 

 • Maja Pilgaard, chefanalytiker, Vifo  

Lokale S2

11.30: Parallelsession

Det internationale samspil

Det internationale fokus i det danske foreningsliv har levet en stille tilværelse i længere tid. Nye globale udfordringer understreger nødvendigheden af det internationale udsyn og arbejde. Denne session giver to eksempler på, hvordan danske aktører arbejder med at styrke det internationale civilsamfund.    

Østeuropa og demokratiet 

 • Christine Ravn Lund, forkvinde, DUF 

Sammen om en global udfordring

 • Sara Skovborg Mortensen, international konsulent, FFD

Udenfor

11.30: Parallelsession

Outdoor – vejen til trivsel?

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder med naturen som ramme for unges trivsel, fællesskaber og bevægelsesglæde. Tag med os ud i vildmarkshytten og hør om projekterfaringer fra ’Ud i naturen – ind i fællesskabet’, ’Outdoor FUN’ og Bevæg dig for livet.

Mød unge og veteraner, som har været en del af ’Ud i naturen – ind i fællesskabet’, hør deres historier, og spørg ind til deres oplevelser. 
Vi starter med en kort cykeltur (2,5 km). Alle kan være med, og cykler stilles til rådighed. Husk tøj efter vejret.

Frokosten er naturligvis bålmad. 

Start kl. 11.30 foran hotellet.

12.30

Frokost

Lokale K1

13.15: Parallelsession

Bæredygtighed 3: Dilemmadebat

Sessionen samler indsigterne fra de to foregående bæredygtighedssessioner og sætter fokus på udfordringer og potentialer for folkeoplysningens uformelle læringsrum, og hvad vi kan tage med fra dagen, som kan inspirere det videre arbejde.

 • Johannes Schønau
 • Daniel Kardyb
 • Anna Storck Birkholm Falshøj
 • Helle H. Bjerregård

Lokale K2

13.15: Parallelsession

Den attraktive forening og aftenskole – hvad skal der til?

Hvornår og hvordan er en forening eller en aftenskole ’nice’? Hvad gør det til et godt sted for deltagere, medlemmer og frivillige? Og fra et samarbejdsperspektiv, hvad skaber så grobunden for udvikling og partnerskaber?

Fishbowl: Træd ind i debatten

 • Vivian Glasdam Sørensen, fuldmægtig, Odense Kommune
 • Hans Grishauge, bestyrelsesmedlem, KulturDebathus Søttrup
 • Anna Buur Vistesen, udviklingschef, FDF

Formål og fællesskaber – uhm det er lækkert

 • Torben Stenstrup, partner, Foreningsudviklerne

Lokale K1

13.15: Parallelsession

Unge uden job og uddannelse – bruger kommunerne de folkeoplysende skoler?

I årtier har politikere og eksperter søgt metoder til at få de sidste 40-45.000 unge i uddannelse eller job. Det har ikke skortet på kommissioner og forslag til nye institutionstyper. Lige meget har det hjulpet. Daghøjskoler, frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, oplysningsforbund, efterskoler har hver deres tilbud til denne målgruppe. De kan noget særligt og har gode resultater. Men der er stor forskel på, hvor meget kommunerne bruger dem. 

I denne session skal vi debattere: Hvad har de unge brug for? Hvad kan de folkeoplysende skoleformer gøre for målgruppen? Hvornår kører samarbejdet med kommunerne godt? Hvad er barriererne for at visitere unge til folkeoplysende skoler?

 • Helle Bøtcher, skoleleder, daghøjskolen Kursustrappen
 • Casper Nellemann, forstander, Vittrup Fri Fagskole

14.15

Pause

Lokale K1

14.30: Fællessession

Folkeoplysningens fronter: Folkeoplysningen på lyd / live

I foråret 2023 udgav Videncenter for Folkeoplysning podcastserien ’Folkeoplysning på lyd’. Målet var at sætte fokus på folkeoplysning som ide og tage en aktuel temperatur på folkeoplysningens fronter. I denne afslutningssession medvirker podcastgæsterne Christine Ravn Lund, Torben Vind Rasmussen, Ove Korsgaard og Per Paludan Hansen i en samtale, som forsøger at bringe dialogen videre fra podcastens afsnit. Samtidig vil der blive givet eksempler og perspektiver fra de to konferencedage, således at denne afslutningssession sender deltagerne hjem med stærke bud på folkeoplysningens fronter og centrale temaer for de kommende år.

 • Ove Korsgaard, professor emeritus, DPU, og tidligere højskoleforstander
 • Per Paludan Hansen, formand, Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
 • Christine Ravn Lund, forkvinde, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Torben Vind Rasmussen, formand, Efterskolerne

15.30

Tak for nu

Konferencepartnere:

 

       

Folkeoplysningskonference 2023
Folkeoplysningskonference 2023

Se programmet for dag 1, tirsdag 26. september

Vifo
Program for dag 1, tirsdag 26. september

Tilbage til konferencesiden